HírekKözélet

2023. Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe a városban

2023. június 11-én, vasárnap 9 órakor tartották az idei úrnapi szentmisét és a körmenetet a Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplomban, a Boldog II. János Pál pápa, valamint a Hősök terén.

Az istentisztelet főcelebránsa Kiss Iván c. prépost, plébános volt, akiszentbeszédében az Oltáriszentség (Eucharisztia) jelentőségé hangsúlyozta. Az egyház tanítása szerint ugyanis az Oltáriszentség Jézus Krisztus valóságos teste és vére. Éppen ezért ezen az ünnepen – szerte a világban – kiviszik az utcákra és a terekre, hogy Isten szeretetét hirdessék mindenki számára.

Iván atya prédikációjában kifejtette, hogy az igehirdetés része az, amikor szebbnél-szebb sátrakat készítenek a hívek, valamint részt vesznek a körmeneten. Ilyenkor nyíltan is megvallják hitüket. „Hirdetjük, hogy az Úr itt van, jelen van a világban, és imádást érdemel. A Szentostya garancia arra, hogy Isten szereti az embereket!”

A szentmisevégén Kiss Iván plébános megköszönte a nyugdíjba vonuló Tombor Erzsébet hitoktatói munkáját, melyet, hosszú éveket át áldozatosan végzett a gyermekek javára. Dr. Gyulainé Domján Zsuzsanna hitoktató olvasta fel a méltatás szövegét. Kihangsúlyozta, hogy Erzsébet több mint 40 év tanítói munkát tudhat maga mögött a Noszlopy Iskolában, miközben 30 esztendőig hitoktatói tevékenységet is végzett. Ezalatt több ezer gyermeket vezetett el Isten ismeretére és szeretetére. Kiemelte, hogy számtalan műsor, versenyfelkészítés, templomi pásztorjáték fűződik az ő szorgalmának, kitartásának, kreativitásának és töretlen lelkesedésének köszönhetően. További életére pedig sok örömöt és Isten áldását kívánta a jelenlévők nevében is. A Marcali Római Katolikus Egyházközség nevében egy csokor virágot Dr. Gyulai Botond akolitus nyújtott át, míg a könyvcsomagot pedig Iván atya adta át a meghatódott hitoktatónak.

Ugyancsak ekkor köszöntötték Gelencsér Róbert világi elnököt és Ságvári Róbert zenekarvezetőt is névnapja alkalmából, akiknek a plébános és Király Jenő templomatya egy-egy üveg bort adott át, valamint a hívekkel együtt ároni áldásban részesítették őket.

A szentmisén Tóth Eszter Ágnes gimnáziumi tanuló Babits Mihály: Eucharistia című versét szavalta el. Orgonával Balogh Bálint kántor, gitáros énekekkel pedig a Marcali Fény Gyermekei Katolikus Zenekar működött közre.

A szentmisét követően tartották meg a hagyományos úrnapi körmenetet, melyen ezúttal Galambos Ferenc mesztegnyői plébános vitte az Oltáriszentséget és végezte el az ilyenkor szokásos liturgiát.A menet a templom déli ajtaján vonult ki, és a járdán haladva a templom főbejárata melletti, illetve a plébániahivatalnál lévő tiszafa előtti lomsátrakhoz vonult végig a templomi zászlókkal. Ferenc atya az Oltáriszentséggel pedig áldást adott az égtájak felé a városra és a lakóira is.

Az idei évben ismét kettő kültéri lombsátor készült.Afém-szerkezet összeállítását Király Jenő templomatya irányította;míg az ágakkal való díszítést Gelencsér Róbert világi elnök és a Tóth Péter vezette önkéntes csapat – köztük fiatalokkal – végezte. A virág-díszítésben pedig az egyházközség templomi közösségeinek aktívabb tagjai – a plébániatemplom, a Boldog Gizella, valamint a gombaiak – segítettek.

Köszönet mindenki munkájáért, hogy ismét sikerült szépen és méltóságteljesen lebonyolítani ezt a szép ünnepet!

Írta és fotók: Kiss Kálmán