A Noszlopy Iskola iskolatitkárt keres

Pályázat Iskolatitkár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű közalkalmazotti jogviszony (helyettesítés időtartama 2019. október 1-től legfeljebb 2021. október 31-ig)

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

8700 Marcali, Széchenyi u. 60.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az intézmény feladatellátásával összefüggő adminisztrációs teendők ellátása. Iratkezelés, iktatás, ügyviteli feladatok ellátása, tanulókkal és pedagógusokkal kapcsolatos ügyintézés, nyilvántartások vezetése, elektronikus adatbázisok kezelése, postai ügyek intézése, az iskolavezetés és a pedagógusok munkájának segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • középiskola/gimnázium,
 • középfokú képesítés,

 • kommunikációs készség

 • csapatmunka

 • informatikai eszköztudás

 • büntetlen előélet

 • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • közgazdasági, ügyviteli vagy gazdasági informatikus végzettség,

  • hasonló munkakörben eltöltött – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

  • ECDL

  • felsőfokú végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • erkölcsi bizonyítvány

 • végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

 • fényképes önéletrajz

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. október 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Weinhardt-Kozma Zsófia intézményvezető-helyettes nyújt a 85/510-561-es telefonszámon, illetve a weinhardt.kozma.zsofia@noszlopy-marcali.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

8700 Marcali, Széchenyi u. 60.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 25.