HírekKözélet

Befejeződött az ökumenikus imahét

2020. január 26-án, vasárnap este 17 órakor a marcali református-evangélikus templomban fejeződött be az ökumenikus imahét.

A Krisztus-hívők egységéért szervezett istentiszteletet Fazekas Krisztián református lelkipásztor vezette, Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános pedig hirdetett igét. Erre az alkalomra a helyi gyülekezet tagjain kívül a katolikus hívek is szép számmal eljöttek. Az idei imahét Bibliából vett jelmondatai: .„…nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…” (ApCsel28,2) és „…igen emberségesen bántak velünk…” (ApCsel28,2) voltak.

Iván atya beszédében a Málta szigetére hajótöröttként érkező Szent Pál apostol történetét elevenítette fel, és különféle példázatokkal magyarázta el a fenti idézetek jelentőségét. A pogány szigetlakók képesek voltak a kiszolgáltatott helyzetben lévő idegeneket befogadni, vendégül látni, azaz emberségesen bántak velük. Hangsúlyozta, ez a tett a mai világunkban is példa értékű kellene, hogy legyen, bár sajnos nem mindig ez tapasztalható az emberek egymás közötti viszonyában. Fontos lenne a keresztény/keresztyén egység megteremtése nemcsak ezen a közös imahéten, hanem keresni kellene az alkalmakat az év további napjain is az együtt gondolkodásra.

Az istentiszteletet a Himnusz eléneklése zárta, majd a lelkipásztorok áldást adtak a jelenlévőkre, valamint a templomajtóban mindenkivel kezet fogtak az ökumenizmus jegyében, a megbékélés, a testvéri szeretet és az egység jeleként.

Írta és fotók: Kiss Kálmán