HírekKözélet

Házasság hete Marcaliban

2020. február 23-án, vasárnap a 9 órás szentmisén Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános a „Házasság hete” című rendezvénysorozat keretében 28 házaspárt áldott meg ünnepi keretek között, a hívők sokasága jelenétében, a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban.

Ez a kezdeményezés 1996-ban indult el az Egyesült Királyságból, amely Valentin-nap környékén minden évben a házasság és a család fontosságára hívja fel a figyelmet. Hazánkban ezt az eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg, amely mára már 4 kontinens 21 országára terjed ki. A szervezés széles körű és nemcsak a keresztény egyházak, hanem különböző civil szervezetek is részt vesznek benne. A magyarországi központi programok fővédnöke 2013 óta Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége. Az idei évben Semsei Rudolf üzletember és felesége, Dobay Eszter az ünnepi hét arcai. A rendezvény jelmondata: „Csapatjáték szerelemmel.”

A magyar szervezők erről a sorozatról a következőket írják: „A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész életében. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent számukra, és áldásul szolgál életük minden más területén is.

A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét. Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az adott közösség környezetében élő házaspárok és családok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt.”

Marcaliban ez az újító szándékú kezdeményezés olyan jól sikerült, hogy Iván atya kijelentette, hogy ezentúl minden évben meg fogják tartani és szeretettel várnak minden olyan házaspárt, akik életük további részében szeretnének Isten áldásában részesülni.

Írta és fotók: Kiss Kálmán