HírekKiemelt hírek

Tájékoztató jogszabályváltozásról

Tisztelt Ügyfelek! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2020. május 8- án kihirdetésre került a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet).

A Korm. rendelet értelmében 2020. május 18- ától az engedélyköteles tevékenységek – egyes kivételekkel – már ügyfélkapu, online űrlap segítségével vagy email útján- történő bejelentést követően gyakorolhatók lesznek, így például az üzlet, és ipari telep működési engedélyezése, fás szárú növény kivágására vonatkozó engedélyezés, a helyi vízgazdálkodási tevékenységek végzésének engedélyezése is lényegesen egyszerűbbé és gyorsabbá válhat a rendeletnek köszönhetően.

A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal engedélyköteles tevékenységek bejelentéseinek fogadására szolgáló email postafiók címe a következő:
ellenorzottbejelentes@marcali.hu

Fontos, hogy az eddigiekben az E- önkormányzati portálon az ASP rendszer használatával benyújtandó engedélykérelmek esetén (telepengedély, üzletműködés) továbbra is ebben a formában kötelesek az ügyfelek benyújtani a kérelmeket, amelyeket a hatóság az ellenőrzött bejelentés szabályai szerint bírál el.

Bővebb tájékoztatás a https://www.kormanyhivatal.hu/hu/hirek/a-jarvanv-miatt-tovabb-egyszerusiti-a-kormany-a-lakossagi-es-vallalati-ugyintezest- link alatt olvasható.

Marcali, 2020.05.18.

Bödőné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző