HírekKözélet

Marcali Helyi Foglalkoztatási Paktum ülése

2020. június 25-én tartotta ülését a Marcali Foglalkoztatási Paktum. A szervezet tagjait Dr. Sütő László polgármester köszöntötte, majd ismertette a Városban jelenleg is zajló munkahelyteremtést és munkába állást segítő beruházásokat, külön kiemelve a volt „Nőtlen tiszti” épületének átalakítását, a Keleti Iparterület fejlesztését, Bölcsőde csoportbővítését. Hornyák Valéria a Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályának vezetője tájékoztatót tartott a város, járás, megye, ország munkanélküliségi adatairól, azok összetételéről. Előadásból megtudhattuk, hogy a városban a relatív munkanélküliség  7,4%, ami kedvezőbb mint a járás 10,4%, és a megye 8,3%-os mutatója. Pressingné Bánkuti Ágnes a vállalkozások számára elérhető támogatásokat ismertette a Fórum tagjaival. Bereczk Balázs alpolgármester kérte a Paktum tagjait, hogy figyelemmel az elmúlt hónapokra, nagyobb hangsúlyt fektessenek a munkájukat elvesztők, illetve csökkentett óraszámban dolgozók támogatására. Az ő érdekükben a marcali lakosok számára az Önkormányzat július hónapban külön képzési, támogatási programot dolgoz ki.

Marcali Város Önkormányzata