HírekKözélet

Meister Éva: Trianoni harangok – KÉSZ előadás Marcaliban

2020. augusztus 25-én, kedden 16.30 órától a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Marcali Csoportja meghívására Meister Éva színművésznő tartott előadást Trianoni harangok címmel az X-ház nagytermében. A rendezvény alapját ugyanis az adja, hogy az idei esztendőben június 4-én volt a békediktátum aláírásának 100. évfordulója. Továbbá az országgyűlés a 2020. évet a nemzeti összetartozás évének nyilvánította. A parlament határozatában támogatja és szorgalmazza az anyaországban, a Kárpát-medencében és a nagyvilágban élő magyarság körében olyan rendezvények, megemlékezések megtartását, amelyek erősítik a magyarság országhatárok feletti összetartozásának tudatát, önazonossága kifejezését és védelmét. A centenáriumi megemlékezésekre a KÉSZ országos szervezete már eddig is kiemelt figyelmet fordított. Ezekhez a törekvésekhez csatlakozott a Marcali Csoport is a mostani előadással.

A nagy számban megjelent érdeklődőket jelen sorok írója, Kiss Kálmán elnök köszöntötte. A bevezető gondolatok között elhangzott, hogy a trianoni emlékműsor a koronavírus-járvány miatt szenvedett csúszást és hosszas előkészületek, egyeztetések után valósult

meg. Trianon témakörében azért a diktátum kifejezés a megfelelő szó, mert az igazságtalan döntésről a győztes hatalmak a magyarok véleményét meg sem kérdezték. Kivételt csak Apponyi Albert gróf beszéde képezett, de sajnos ez is hatástalan maradt.

Majd ezután Kozma Krisztián Kazinczy-díjas versmondó olvasta fel Meister Éva színművésznő életrajzát, hitvallását, valamint ismertette a bemutatásra kerülő alkotást.

A színművésznő az erdélyi Olthévízen született. Édesapja egy dél-erdélyi, elmagyarosodott szász és egy magyar kisiparos családból származik, orvos volt. Tőle örökölte az emberek iránti óriási empátiáját, szeretetét. Édesanyja primor székely család – a Marosvásárhelyen kivégzett Székely Vértanú, Gálffy Mihály leszármazottja. Pedagógus volt. Tőle a székely virtust, a szókimondását és konokságát örökölte.

Meister Éva színművésznő a Marosvásárhelyi Nemzeti Színháznak tíz évig volt sokat foglalkoztatott tagja, és a közönség által kedvelt művésze. 1987-ben Magyarországra menekült. Azóta szabadfoglalkozású színművészként dolgozik, intézmény és támogatottság nélkül. A hite viszi, nem a lába. A nemzet napszámosaként 40 éve alázattal és missziós lobogással szolgálja népét és kultúráját, hogy amennyire csak lehetősége van, enyhítsen lelkünk trianoni fájdalmán.

Önálló estjeivel, amelyek erőteljes nemzeti öntudattal vannak átitatva, sok helyen megfordult a Kárpát-medencében, a legkisebb falutól, hova nem jár színház, a nagyhírű teátrumok közönségéig, majd a határainkon túl élő magyar közösségeknél: Ausztria, Németország és Svédország városaiban.

Meister Éva Magor és Boglárka édesanyja, akiket Isten ajándékainak tart.

2015. szeptemberében megkapta: A Magyar Művészetért Ex Libris-díjat, 2019-ben a: Magyar Kultúra Lovagja lett. Ezek a díjak erkölcsi elismerések, és azoknak járnak, akik életművükkel szolgálták a magyarságot, legjobb tudásuk szerint.

A mostani előadás a trianoni életérzésről, az egyéni és közösségi tragédiáról szól, és a reményről, hogy a nemzet és a magyar Haza volt, van és lesz, örökkön örökké, „még ha leszakad az Ég is”. A „Trianoni harangok” a művésznő egyik ismert írása, melyet 2010-ben írt, Édesapja halálára, és amely egy sepsiszentgyörgyi író, Kisgyörgy Zoltán könyvében, majd több folyóiratban és az internetes online-os sajtóban is megjelent.

Az emlékesten a következő költők, írók, zenészek művei hangzottak el: Sztrebka Erika (Szkítia zenekar),  Mihályi Molnár László, Meister Éva, Dsida Jenő, Petrás János (Kárpátia zenekar), Wass Albert, Farkas Árpád,  Reményik Sándor,  Sajó Sándor, Mártonffy Miklós, Szőcs Géza, Bánfi Ferenc (Jászmagyarok együttes), Hervay Gizella és Ady Endre művei.

Az előadás végén a közönség vastapssal jutalmazta Meister Éva színművésznő műsorát, miközben a KÉSZ Marcali Csoport elnöke pedig egy csokor virággal és Marcaliról megjelent helytörténeti kiadványokkal köszönte meg a színvonalas emlékestet. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Kiss Iván, c. prépost, esperes-plébános; Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke; dr. Mészáros Géza és Molnár Ágnes önkormányzati képviselők; valamint Szaka Zsolt, a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület elnöke.

A KÉSZ Marcali Csoportjának trianoni emlékműsorát a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA), a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.

Írta: Kiss Kálmán

Fotók: KÉSZ Marcali Csoport