HírekKözélet

Tájékoztató az illegális szemétlerakásról

Tisztelt Lakosság! 

Az illegális hulladéklerakás az egyik legsúlyosabb környezeti probléma, amely mind belterületen, mind külterületen nagy számban fordul elő városunkban.

Az illegális hulladéklerakás, azon túl, hogy szennyezi a környezetet, súlyos közegészségügyi veszélyeket is rejt magában. Sok esetben a rovarok és rágcsálók elszaporodásához vezet, amelyek szerepe az egyes fertőző betegségek terjesztésében közismert. A hulladékokban lévő baktériumok, bomlástermékek a helytelen hulladék elhelyezés esetén a csapadékvízzel beszivárogva a talajvízbe juthatnak szennyezve a természetet.

Súlyos problémát jelent a település területén az utak mellé, az erdőkbe, az erdő szélekre, az elhagyatott területekre, a magántulajdonú, de bekerítetlen, illetve az önkormányzati közterületeken és a külterületi ingatlanokon illegálisan lerakott lakossági kommunális, vagy építési hulladék. Az illegálisan lerakott szeméthalmaz pedig gyorsan növekszik, egyre többen gondolják úgy, szabad a gazda, ide bármit le lehet rakni, hiszen már valaki ezt előttük is megtette.

Az utóbbi időszakban több alkalommal előfordult, hogy a temetőnél és a temetőben elhelyezett szemétgyűjtő konténerekben lakossági kommunális hulladék került elhelyezésre. Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a temető mellett és a temetőben elhelyezett szemétgyűjtő konténerek kizárólag a temetői hulladék elhelyezésére szolgálnak, ezért azokban csakis temetői hulladék helyezhető el.

Marcali településen a közszolgáltatás keretében az MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. által a kommunális, a szelektív hulladék és a zöldhulladék gyűjtése, szállítása és végleges elhelyezése megoldott.

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal határozott szándéka, hogy visszaszorítsa és szankcionálja az illegális szemétlerakást a településen, ezért a közterület felügyelők a feladatkörükben eljárva jogosultak és kötelesek a közterületen ellenőrizni a jogszabályban előírt kötelezettségek megtartását, jogszabálysértés esetén eljárást kezdeményezni. Munkájukhoz nagy segítséget jelentenek az állampolgári bejelentések, valamint a térfigyelő kamerák és a hordozható képrögzítő eszközök felvételei.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében tilos a hulladékot elhagyni, – a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon – felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. A hulladéktól csak kijelölt vagy arra fenntartott helyen, a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ingatlanon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállításának és kezelésének kötelezettsége a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli. Ha a hulladék tulajdonosa vagy korábbi birtokosa kötelezettségét önként nem teljesíti, vagy nem állapítható meg a személye, illetve annak személye, aki a hulladéktól megvált, akkor a kötelezettség azt az ingatlanhasználót terheli, akinek az ingatlanán a hulladékot elhelyezték vagy elhagyták.

Az ingatlanhasználó mentesül a felelősség alól, ha azt, aki a hulladékot az ingatlan területén vagy közterületen elhagyta vagy jogellenesen elhelyezte, a környezetvédelmi hatóság előtt beazonosításra alkalmas módon megnevezi, és vele szemben a jogellenesség tényét bizonyítja.

A környezetvédelmi hatóság a jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállítására és kezelésére kötelezi azt a személyt, aki e kötelezettségének önként nem tesz eleget. Ha a kötelezés nem vezet eredményre, a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet alapján a jegyző a hulladékgazdálkodási bírság összegét 1 500 – 50 000 forint között állapítja meg, amely az elkövetőt nem menti fel a szabálysértési, vagy büntető felelősségre vonása alól.

Szabálysértés megállapítása esetén 150.000 Ft-ig terjedő szabálysértési bírság, valamint az illegális hulladéklerakás bűncselekményi kategóriát is kimeríthet, amely esetben a cselekmény akár szabadságvesztéssel is büntethető.

Arra bíztatunk és kérünk mindenkit, hogy feleslegessé vált hulladékától szabályosan szabaduljon meg, ennek egyik módja, hogy a településünkön az MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. által működtetett hulladékudvarba (8700 Marcali, Ziehl Abegg u. 7.) nyitvatartási időben (kedd 8:00-12:00, szerda 12:00-18:00, péntek 8:00-12:00, szombat páratlan heteken 8:00-12:00) beszállítja a hulladékát.

Mindannyiunk közös érdeke, hogy visszaszorítsuk az illegális szemétlerakást, megszüntessük a kialakult szemétlerakó helyeket és helytelen szemétgyűjtési szokásainkon változtassunk. Mindenkinek fel kell ismernie, hogy nem csak jelenünket, de gyermekeink, unokáik jövőjét is veszélybe sodorjuk!

Ezért kérünk mindenkit, hogy ingatlanuk vonatkozásában a megfelelő hulladékkezelésről, a hulladék elszállíttatásáról gondoskodjon – különös tekintettel a jelenlegi járvány miatti veszélyhelyzetre –, ellenkező esetben a jogszabályi lehetőségekkel fogunk élni!

Bödőné Dr. Molnár Irén sk.

címzetes főjegyző