HírekSzines

Családokért Közalapítvány KÖSZÖNŐ LEVELE

Tisztelt Lakosság!

Közalapítványunk Kuratóriuma a COVID-19 fertőzés terjedésének megelőzése érdekében a lakosság segítségét kértegyermek számára készült varrt maszkok adományozása céljából!

 Ez úton is szeretnénk köszönetünket kifejezni az adományozóknak!

A maszkokat eljuttattuk a Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola alsó tagozatos hátrányos helyzetű tanulói számára, segítve az iskola vezetését és az érintett szülőket a higiénés szabályok megfelelő betartása, maszkok megfelelő gyakoriságú cseréjének és a gyermekközösség fertőzéssel szembeni védelmének biztosításában.

Várjuk a gyermekmaszk felajánlásokat továbbra is, hogy ezzel a városban működő iskolák pedagógiai munkáját és a fertőzéssel szembeni védekezését támogatni tudjuk!

Az adományokat a Közalapítvány székhelyén (8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9)  lehet leadni az alábbi időpontokban:

hétfő-csütörtök között reggel 9:00 és délután 15:00 óra között.

Az adományokat folyamatosa várjuk eljuttani a megjelölt címre!

Marcali, 2020. november 02.

Köszönettel: Hartal Katalin, a kuratórium elnöke