Pályázati felhívás karbantartói álláshelyre

Marcali Város Önkormányzata pályázatot hirdet karbantartó munkakör betöltésére

Munkaviszony időtartama:

Határozatlan idejű – 3 hónap próbaidő kikötése mellett – munka törvénykönyves jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Marcali Város közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Marcali Város Önkormányzat tulajdonában álló középületek karbantartási, javítási munkáinak elvégzése, az ingatlanokhoz kapcsolódó közterületek gondozása, hó és síkosság mentesítés.

Illetmény és juttatások:

A munkabér megállapítására és a juttatásokra a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  •         8 általános iskolai végzettség
  •         büntetlen előélet
  •         egészségügyi alkalmasság

Pályázat elbírálásánál előnyt jelentenek a következő szakképesítések:

  •      festő, villanyszerelő, ács, épület és szerkezetlakatos, kőműves, burkoló

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • önéletrajz
  • iskolai végzettséget igazoló okirat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. január 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Marcali Város Önkormányzat címére történő megküldésével (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: karbantartó.

A pályázat elbírálásának tervezett határideje: 2021. január 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázók személyes meghallgatásáról a pályázat kiírója dönt. A döntés eredményéről minden pályázónak tájékoztatás kerül kiküldésre.