Első ízben virtuális ház és lakás szentelés Marcaliban

A mai vasárnapon a plébániatemplomban a szentmise keretében, a  marcali Plébánia történetében első ízben történt virtuális ház és lakásszentelés. A kialakult járványhelyzet miatt a plébános nem tud most házakhoz elmenni Vízkereszt ünnepe után, ezért választotta módját annak, hogy a Tavi Tv által sugárzott szentmisében áldását adja a város házaira, lakásaira és középületeire.

A História Domus (plébániatörténet) Marcaliban élő atyák végigjárták a házakat Vízkereszt urán és szentelt vízzel hintették meg és közben az Úr áldását kérték a házra és lakóira. Békesség e háznak és minden lakójának- így köszöntek be és a szertartás alatt együtt imádkoztak az ott lévőkkel együtt. Majd miután a pap szenteltvízzel hintette meg a szobákat. Majd az egyik ajtóra felírták az évszámot és egy titokzatos rövidítést, ami, ma így történne 20+G+M+B+21, amiben a szélső számok az évszámot, a betűk pedig a három napkeleti királyt Gáspárt, Menyhértet és Boldizsárt jelzik.

Ma is szokásban van a házszentelés, inkább lakásfelújítások és új ház építése után van szokásba. A járványhelyzet miatt egyre több helyen virtuális módon történik a házszentelés.