HírekSzines

Látogatóban – Műsort készített a Mária Rádió Helikon Marcaliban

2021. január 18-án este a Mária Rádió Helikon keszthelyi önkéntes munkatársai Marcaliba látogattak, hogy a Római Katolikus Egyházközség életéről egy terjedelmes riport-műsort készítsenek. A vendégeket az egyházközség közösségi házában (X-házban) Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános és Gelencsér Róbert világi elnökfogadta. A felvételek elkészítéséhez meghívták a plébánia életében aktívan résztvevőket, a hitoktatókat, a közösségek, valamint a Fény Gyermekei Zenekar képviselőit, hogy mindenki bemutathassa imaközösségét, vagy az általa képviselt csoportját.

Ez a„hang-képes” összeállítás azért is különösen aktuális, mivel a Marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplom az idén, éppen Vízkereszt ünnepén kaptameg az „Örökségünk – Somogyország kincse” kitüntető címet a Somogy Megyei Önkormányzattól. A Mária Rádió Helikon műsora a: „Látogatóban” címet kapta, aminek tulajdonképpen az a célja, hogy bemutassa hallgatóságának a jelenkorban működő egyházi közösségeket.

A felvételek két különálló teremben zajlottak. Az egyikben C.Tóth Zoltán kérdezte Iván atyát az egyházközség jelenéről, múltjáról, a templomokról és a különféle közösségekről. Rajta kívül Kozma Krisztián, Radnóti-diplomás versmondó is közreműködött, aki Sík Sándor (1889-1963) piarista tanár, költőalkotásaiból szavalt el kettő verset, melyeket a második világháború után éppen Marcaliban írt. Majd Kiss Kálmán irodavezető-történész pedig a plébániatemplom rövid történetét mutatta be az első okleveles említéstől a XX. századig.

Ezalatt az X-ház nagytermében Csengei Ágota „Szívvel Lélekkel” című műsorához is felvették a szükséges riportokat. A kórház-pasztorációstevékenységről Jáki Zoltán osztotta meg gondolatait, aki elmondta, hogy a koronavírus-járvány miatt sajnos elmaradtak a heti rendszeres kórház-látogatások, ezért otthon imádkozik – társaival együtt – a betegekért. Az önkéntes karitász munka bemutatását Jáki Zoltánné vállalta magára, aki hosszú ideig a Kaposvári Egyházmegyei Karitászt is vezette és sok élelmiszer-segélyszállítmány szétosztásáról is gondoskodott megyeszerte és helyben is. Ezután Markovics Jánosné az imakörös működés sokféleségéről, a különféle imacsoportokról, valamint az eddigi kül- és belföldi zarándoklatokról beszélt a riporternek.

A hitoktatók részéről dr. Gyulainé Domján Zsuzsanna és Tombor Erzsébet nyilatkoztak a hittan jelenlegi helyzetéről, rejtelmeiről, a változatos gyermek-programokról. Majd dr. Gyulai Botond akolitus, a plébánost segítő munkájáról szólt néhány mondatot, de beszélt az igeliturgiáról, továbbá a feleségével együtt a keresztény családosoknak szánt csoport létrehozásáról is elmondták terveiket, melyek megvalósítását sajnos a pandémia-helyzeteddig meghiúsította. Utánuk Gelencsér Róbert világi elnök következett, aki a megtisztelő szolgálatáról, munkájáról és az egyházközségi legfontosabb programok ismertetéséről, szervezéséről, lebonyolításáról nyilatkozott.Végül a Fény Gyermekei Zenekar a megalakulásáról, tevékenységéről Ságvári Róbert, Szabó Andrea és Jáki Zoltán adtak ízelítőt kerekasztal-beszélgetés formájában.

A riport-műsorban az „Éneklő Élet” rovat – a rádió vallási indíttatásánál fogva – természetesen a liturgiával, a szentmisével is szervesen foglalkozik. Éppen ezért Iván atya a szentmise értékeiről, jelentőségéről is megoszthatta gondolatait. Ezen kívül a riporter felvetette még, azt a fogas kérdést is, hogy miért „érdemes” istentiszteletre járni.

Majd ezután felolvasta az Évközi 3. vasárnap evangéliumát és ahhoz egy kis lelki útravalót is adott. A vasárnapi szentmise – a Fény Gyermekei Zenekar dalaival együtt – szintén rögzítésre kerül majd és a rádiós tervek szerint az összeállítás 2021. január 23-24-én délután lesz majd hallható a Mária Rádió stúdiójából.

A marcaliak és a környékbeliek a Keszthely FM 93.4 frekvenciáján tudják meghallgatni.Ezen kívül az interneten keresztül is, a www.mariaradio.hu oldalon az Online rádió hallgatásmenüpont alatt lesz elérhető az adás. Akik esetleg lemaradnának róla, ők a fenti honlapon a Műsoraink archívuma menüpont alatt utólag is visszahallgathatják majd a teljes műsort.

Írta és fotók: Kiss Kálmán