Tájékoztató – megtörtént a vendéglátóhely-típusok felülvizsgálata

Tájékoztatjuk a Tisztelt Kereskedőket, hogy megtörtént a vendéglátóhely-típusok felülvizsgálata, mely során olyan módszertani szakmai tematika született, mely segítségével pontosan behatárolhatóvá váltak az egyes vendéglátóhely-típusok közti különbségek, ezáltal felállt egy korszerű, a ma piacon lévő üzlettípusokhoz igazodó kategóriába sorolási rendszer.

Felhívjuk Tisztelt Kereskedők figyelmét, hogy a 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetén legkésőbb 2021. március 31-ig kötelesek bejelenteni a jegyzőnek a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 4. melléklet szerinti vendéglátó üzlettípust.

A bejelentést az alábbi nyomtatványon tehetik meg az ellenorzottbejelentes@marcali.hu email címre megküldve.

Bödőné Dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző


– nyomtatvány (pdf)

– 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 4. melléklet (pdf)