HírekKözélet

Nagyszombat Marcaliban

2021. április 3-án, Nagyszombaton 18 órakor kezdődött húsvét vigíliája, melyetKiss Iván c. prépost, esperes-plébánoscelebrált a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban.

Az érvényben lévő járványügyi intézkedések betartásával lehetett szentmisét tartani, de a tűzszentelés szertartása és az ünnepi bevonulás az új húsvéti gyertyával ezúttal elmaradt. Elsőként Balogh Bálint kántor elénekelte a húsvéti öröméneket. Majd az ószövetségi olvasmányok révéna teremtés történetétől Jézus megjelentéséig, valamint a zsidó húsvétot idézték fel. Ezt követően a dicsősség elmondásával kezdődött meg a feltámadási szentmise, miközben újból megszólaltak a nagycsütörtök este óta néma harangok. (A hagyomány szerint visszajöttek Rómából a harangok.)

Iván atya szentbeszédében a Bibliából vett: „Ne féljetek!” mondatot elemezte, amelyet Szent II. János Pál pápa is többször hangoztatott. „Ezen a covidos húsvéton, amikor tele vagyunk szorongással, hallgassunk az angyal szavára. Aki azt üzeni nekünk, hogy ne féljetek. Krisztus föltámadt. Nincs itt. Nézzétek, itt van a hely, ahol eltemették. Jézus sírja üres. S mi keresztények ezt ünnepeljük húsvét vigíliáján, húsvét éjszakáján, hogy Isten a Názáreti Jézust föltámasztotta a halálból. S anyagok hirdették akkor is, hogy ne féljetek. – zárta gondolatát a plébános.

A szentmise alatt a hívek megújították keresztségi fogadalmukat, majd Iván atya elvégezte a vízszentelési szertartást. Gitáros énekekkel közreműködött a Fény Gyermekei Zenekar.

A feltámadási körmenet a templomon kívül, a pandémia miatt szintén elmaradt. Helyette csak egy jelképes vonulás és áldásosztás történt a főoltár előtt.

Az istentisztelet végén – az eddigi hagyományoktól eltérően – Iván atya megáldotta a sonkát, kalácsot, tormát és a tojást, melyeket a hívek ízlésesen összeállított kosaraikban hoztak magukkal.

Húsvétvasárnap 9 órakor a plébániatemplomban, 11 órakor Gombán, 18 órakor pedig a Boldog Gizella templomban lesz ünnepi szentmise. Majd húsvéthétfőn mindössze egyetlen szentmisét tartanak 9 órakor a plébániatemplomban.

Írta és fotók: Kiss Kálmán