HírekKözélet

Lelki adoptáció a szoborbúcsúztató szentmisén

2021. április 18-án, vasárnap 9 órakor a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban kezdődött az az ünnepi szentmise, amelyen az „Élet útja” elnevezésű zarándoklat keretében búcsút vettek a „Meg nem született gyermek” szobrától. Martin Hudáček, szlovák szobrászművész alkotása ugyanis a tavasz folyamán a Kaposvári Egyházmegyében vándorúton van és hirdeti az abortuszok, a vetélések szomorú emlékét, illetve segíti a múlt sebeinek a feldolgozását.

A záró szentmisét Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános celebrálta, aki elmondta, hogy a marcali hívek közül sokan bekapcsolódtak abba a kezdeményezésbe, amelynek keretén belül, az ún. Lelki adoptáció révén lehetőség van arra, hogy 9 hónapon át mindennap imádkozzanak egy – egyedül Isten előtt ismert – már megfogant és halállal fenyegetett magzat életéért, valamint azért, hogy ez a gyermek megszülethessen, és születése után szeretetben és elfogadásban, törvényes családi körülmények között nőhessen fel. Ezt követően a „Meg nem született gyermek” szobráról és küldetéséről dr. Gyulai Botond, marcali akolitus olvasott fel ismertetőt.

Az istentiszteleten jelen volt Udvardy Márton állandó diakónus, püspöki szertartó és biológus felesége is, akik a lelki adoptáció „nagykövetei” a Kaposvári Egyházmegyében és ennek jelentőségéről beszéltek a megjelenteknek. Többek között nyíltan beszámoltak a hivatalosan is ismert hazai és külföldi abortuszok alakulásáról, társadalmi megítéléséről, az ebben érintettek fizikai és lelki állapotváltozásairól, valamint arról hogy ezeknek, a legtöbbször maradandó traumát átélt emlékeknek a feldolgozására van gyógymód a hit, és Isten végtelen szeretete, megbocsátó kegyelme által. Végül mindenkit arra bíztattak, közösen tegyenek azért, hogy minél több megfogant gyermek születhessen meg, s ehhez a Mindenhatóhoz való szüntelen imádságon át vezetaz út. Ha valaki szeretne bővebb információkat, vagy valamilyen segítséget kérni ebben a kérdéskörben, akkor bátran fordulhat hozzájuk akár a Kaposvári Püspökségen, akár a Kaposvári Evangelizációs Központon (www.joppe.hu) keresztül.

Majd ezt követően mintegy 30 fő, akik előzetesen jelentkeztek a lelki adoptációra, mécsesekkel a kézben ünnepélyes fogadalomtételt is tettek a szentmisén és az egy tized rózsafüzér, valamint az adoptálási ima elmondása mellett, önkéntes felajánlásokra is ígéretet vállaltak. Ezután a Szervezők és dr. Gyulainé Domján Zsuzsanna marcali hitoktatónő egy kis emlékeztető ajándékcsomaggal kedveskedett a kezdeményezéshez csatlakozó híveknek, mely stílusosam a napi imádságot, egy tizedes rózsafüzért, egy magzat pontos mását és egy mécsest tartalmazott.

A szentmise végén Iván atya megköszönte Udvardy Márton és felsége közreműködését a marcali ünnepi liturgiában, majd a Fény Gyermekei Zenekar közreműködésével elénekelték az Ároni áldást is a házaspárra, valamint evangelizációs munkájára.

A „Meg nem született gyermek” szobrát városunkból Nagykanizsára, a Jézus Szíve templomba szállítják, ahol tovább folytatja életvédő, nemes küldetését.

Írta és fotók: Kiss Kálmán