HírekKözélet

Hirdetmény – 2021. június 11.

Tájékoztatjuk a Marcali város közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyeket, valamint Marcaliban ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, Marcali területén működő érdekképviseleti és civil szervezeteket, hogy Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Marcali Város településrendezési eszközeinek átfogó, teljes körű felülvizsgálatát tervezi. Ennek során új településfejlesztési koncepció, településrendezési eszközök – településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és ennek mellékleteként a Szabályozási Terv – fog készülni.

A felülvizsgálat Marcali Város teljes közigazgatási területét érinti. A felülvizsgálat szükségességét az elmúlt években bekövetkezett jogszabályi változások, a településen és annak környezetében történt változások, illetve az időközben felmerült igények, kérések, a használatból adódó tapasztalatok indokolják.

Kérem Önöket, hogy a partnerségi egyeztetés és a folyamat megkezdését megelőzően az Önöket, a közvetlen környezetüket érintő ügyekben tegyenek javaslatot, észrevételt, nyilvánítsanak véleményt Önkormányzatunk felé.

Írásbeli bejelentésükben kérem egyértelműen meghatározni az érintett településrész vagy ingatlan helyzetét (pl. helyrajzi szám, utcanév és szám), a felmerült probléma, észrevétel vagy javaslat pontos leírását, továbbá amennyiben konkrét igénnyel kíván élni, úgy ahhoz kellően megalapozott indokolást, vagy alátámasztást megfogalmazni szíveskedjenek.

Kérem, hogy észrevételeiket, javaslataikat, kéréseiket legkésőbb 2021. június 30-ig elektronikus úton a horvath.rita@marcali.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjenek.

Észrevételeiket, segítőkészségüket előre is köszönjük.

 

Tisztelettel:

Dr. Sütő László sk.

polgármester