Felhívás Bölcsődei beíratásra

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Bölcsődéje értesíti a kisgyermekes szülőket, hogy a 2021/2022-es gondozási évre lehetőség van felvételre az üres férőhelyekre Marcali és vidéki lakosoknak egyaránt.

Az életkori sajátosságoknak megfelelően kialakított, jólfelszerelt és megújult környezetben, barátságos légkörben várjuk a kicsiket. A kérelmeket folyamatosanfogadjuk a Bölcsődében.

Bölcsődébe 20 hetes kortól 3 éves korigaz alábbi feltételekkel lehet bölcsődei ellátást igénybe venni:

 • Szülő dolgozik, vagy munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban vesz részt
 • Nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt
 • A szülő betegségemiatt nem tud a gyermek napközbeni ellátásáról gondoskodni
 • A gyermek fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei ellátás
 • Átmeneti gondozásban részesül a gyermek

Az alábbi jogcímek alapján tudja a szülő térítésmentesen igénybe venni az ellátást

 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
 • Tartósan beteg vagy fogyatékos a gyermek
 • Családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
 • Családjában három vagy több gyermeket nevelnek
 • Nevelésbe vételt rendelt el a gyámhatóság
 • Családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a jelenleg 144.717 Ft-ot

Érdeklődni lehet személyesenhétfőtől csütörtökig délelőtt(8:30-11:30) vagy az alábbi elérhetőségeken:

Pápai Évabölcsőde vezetőnél
Marcali, Katona J.u.3.
Telefon: 85/312-452
E-mail: bolcsode@szocialiskozpont.hu

Kérelmet a szocialiskozpont.hu szolgáltatásainkon belül, bölcsőde résznél lehet letölteni.