HírekKözélet

Tanévkezdő szentmisék az idei iskolai év sikeréért

2021. szeptember 19-én vasárnap, két tanévkezdő szentmisét (VeniSancte-t) tartottak Marcaliban. Az istentiszteleteket Kiss Iván c. prépost, plébános megbízásából 9 órakor a plébániatemplomban Galambos Ferenc mesztegnyői plébános, 18 órakor pedig a Boldog Gizella templomban Csatlós István inkei plébános mutatta be.

A plébániatemplomban megjelent hittanosok együtt imádkoztak szüleikkel, nagyszüleikkel, hitoktatóikkal, valamint a hívekkel, és kérték a Szentlélek közbenjárását erre az új tanévre, természetesen diáktársaikra és tanáraikra is.

A szentmisén orgonás-gitáros énekekkel Balogh Bálint kántor és a Fény Gyermekei Zenekar működött közre. A végén tájékoztatták a jelenlévőket, hogy pénteken délelőtt, Barcson, a Somogy Megyei Közgyűlés ünnepi ülésén, Biró Norbert elnöktől, az egyházközség képviseletében Gelencsér Róbert világi elnök, és Kiss Kálmán irodavezető vették át a Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplomnak adományozott „Örökségünk – Somogyország kincse” kitüntető címet, melyet az oltár előtt állítottak ki és mindenki megtekinthetett. Majd pedig Tóth Eszter Ágnes gimnazista felolvasta a laudáció szövegét.

Marcali iskoláiban, az idei tanévben, szeptember 1-én három iskolában (Noszlopy, Mikszáth, Hétszínvirág) 45 csoportban, összesen 405 fővel kezdődött meg ahit- és erkölcstan oktatás. A hitoktatók Bojtorné Király Márta, dr. Gyulainé Domján Zsuzsanna, Pozsonyiné Kiss Máriaés Tombor Erzsébet, akik a szentmise végén kiosztották a tanulók szentmise naplóit.

Írta és fotók: Kiss Kálmán