HírekKözélet

Befejeződött a marcali helyi Foglalkoztatási Paktum megvalósítása

Marcali Város Önkormányzata a Somogy Megyei Kormányhivatallal és a Marcali Közös Önkormányzati Hivatallal konzorciumot alkotva 350 M Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Helyi foglalkoztatási együttműködések” elnevezésű felhívásra benyújtott pályázat megvalósítására. A támogatás közvetlen célja helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők munkához juttatása.

A TOP-5.1.2-16-SO1-2016-00004 azonosítószámú pályázat a 2018- 2021. években közvetlenül 199 fő munkába állásához járult hozzá a foglalkoztatás költségeinek 3-8 hónap időtartamra történő átvállalásával. A 199 főből jelenleg 97 fő a támogatás lejártát követő 6 hónappal is rendelkezik munkaviszonnyal. A Paktum egyeztető fórumain részt vevő vállalkozások, civil szervezetek két fontos célja- a munkanélküliek képzése, illetve munkatapasztalat-szerzési lehetőségeinek bővítése- a Kormányhivatal által kezelt költségvetési támogatásból nem valósulhatott meg, így a projekt keretében mindössze 1 fő képzése történt meg.

A Foglalkoztatási Paktum egyeztetési lehetőségeit kihasználva Marcali Város Önkormányzata az együttműködő vállalkozások, intézmények, önkormányzatokvéleményének, igényeinek figyelembevételével számos helyi fejlesztés kidolgozását kezdte meg. A projekt ötletekből már megvalósult a Posta köz 2. szám alatt található épület felújítása, elkészült a marcali vállalkozásokat tartalmazó elektronikus adatbázis, megjelent a helyi termelőket, vállalkozókat bemutató kiadvány, folyamatban van a Keleti Iparterület fejlesztése és a bölcsőde felújítása.