HírekKözélet

Bérmálást tartottak a Marcali plébániatemplomban

2021. október 9-én, szombaton 10.30 órakor kezdődött – a koronavírus-járvány miatt nyáron elhalasztott – bérmálás Marcaliban, a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban.

Az ünnepi szentmisén – a pandémiás helyzet jelenlegi intézkedései szerint nemcsak – a bérmálkozók ésbérmaszülők,hanem a szülők, testvérek, nagyszülők, valamintezúttal rokonok is részt vehettek.

Az istentiszteletet Varga László kaposvári megyéspüspök celebrálta, akit az egyházközség és a bérmálkozók nevében elsőként két fiatal köszöntött. A püspök szentbeszédében elsősorban a bérmálás jelentőségéről, az Isten iránti elköteleződésről beszélt az ifjaknak.

Majd Kiss Iván c. prépost-plébános bemutatta a bérmálkozókat, elmondva, hogy közülük többen bekapcsolódtak az egyházközség életébe: táborokban, különféle versenyeken, rendezvényeken, önkéntes karitatív munkában, betlehem-építésbenés ádventi koszorú-készítésben vettek részt. Ezt követően a püspök örömét és köszönetét fejezte ki, hogy milyen sokrétű tevékenységet folytattak, majd összesen 27, kilencedik osztályos, immár középiskolás fiatalt és egy felnőttet részesített a bérmálás szentségében.

Az ünnepi szentmise végén Varga László megköszönte a környékbeli atyák példás összefogását is, hogy a beteg, de már gyógyulófélben lévő marcali plébánost helyettesítették a lelkipásztori munkában, s a híveket kérte, hogy imádkozzanak értük és személy szerint őérte is.

Az istentiszteletena Fény Gyermekei Zenekar, valamint Balogh Bálint kántor orgonán és Jáki Zoltán hegedűn működött közre. A Szentlelket hívó és dicsőítő gitáros énekek között felhangzott Marco Frisina: AnimaChristi című dala is.

Írta és fotók: Kiss Kálmán