FelmerültHírekKözélet

Képviselő-testületi ülés – 2021. november 18. – VIDEÓ

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 18-án 14.00 órakor képviselő-testületi ülést tartott.

N a p i r e n d:

1. A Képviselő-testület 2022. I. félévi munkatervének elfogadása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

2. A 2022. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

3. A Marcali Múzeum igazgatói pályázatának elbírálása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

4. Előterjesztés a DRV_V_324 kódszámú, Marcali regionális vízmű víziközmű-rendszer 2021-2035. évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási, pótlási tervrészének módosításáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

5. Előterjesztés a DRV_S_305 kódszámú, Marcali szennyvízelvezető és tisztító rendszer víziközmű-rendszer 2021-2035. évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási, pótlási tervrészének módosításáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

6. Előterjesztés Szent Vendel szobor állításáról

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

7. A településkép védelméről szóló 14/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

8. Előterjesztés a 2022. évi háziorvosi ügyeleti ellátás biztosításáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

9. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységéről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

10. Előterjesztés a Petőfi u. 16. szám alatt található ingatlan felújításáról

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

11. Előterjesztés az önkormányzat által a 2022. évre igényelt éven belüli folyószámla hitelkeretről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

12. Előterjesztés a Marcali II. sz. gyermek háziorvosi és iskolaorvosi körzet 2022. évi feladatellátásáról

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

13. MVFC létesítményfelújításához kapcsolódó pályázat