HírekKözélet

Istentiszteletet tartottak Marcaliban az ökumenikus imahét alkalmából

2022. január 23-án, vasárnap a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban 9 órakor ünnepi istentisztelettel zárult az ökumenikus imahét Marcaliban, melyet Kiss Iván c. prépost, plébános celebrált. Igét nagytiszteletű Fazekas Krisztián Árpád református lelkipásztor hirdetett a résztvevő katolikus és a református híveknek.

Az idén országszerte január 16-23. között tartották meg az ökumenikus imahetet a keresztények egységéért, melynek anyagát a Közel-Keleti Egyházak Tanácsa állította össze. Jelmondatait ismét a Bibliából vették: „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt”/„Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat” (Mt 2,2), mely idézetek a napkeleti bölcsek látogatására utalnak, akik a messzeségből érkeztek, hogy az egész világ Megváltóját imádják. Az üzenet lényege az, hogy ma is: „Jöjjünk őhozzá, higgyünk őbenne mi is, akik nyugaton, élünk, vigyük oda hálaadásunk ajándékait, hitben, reménységben, szeretetben, erre vár a világ…”

Az istentiszteleten a katolikus és református hívek lelkipásztoraikkal együtt a keresztény/keresztyén megmaradásáért imádkoztak, s énekelték el a Himnuszt, valamint kaptak áldást. Az istentiszteleten a Fény Gyermekei Katolikus Zenekar, Kósz Gyöngyi és Balogh Bálint orgonán, Jáki Zoltán pedig hegedűn működött közre.

Az ökumenikus programsorozat Marcaliban tavaly, a koronavírus-járvány miatt, elmaradt. Az idén pedig a pandémia miatt, biztonsági okokból, csak a katolikusoknál tartották meg.

Írta és fotók: Kiss Kálmán