HírekKözélet

ÁLLÁSHIRDETÉS – szociális diagnózist készítő esetmenedzsert keresnek

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központja (8700 Marcali, Dózsa György u. 9.) szociális diagnózist készítőesetmenedzsert keres.

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Marcali Járás

A munkakörbe tartozó alapvető feladatok:

 • A család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján elkészíti az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat és gyermekjóléti alapellátásokat meghatározó szociális diagnózist.
 • A szociális diagnózis egy értékelési folyamat, amelyben az egyén életútját, önmagáról alkotott képét és a vizsgálat eredményeit a diagnózist készítő és az érintett személy összevetik. Ez alapján megállapítják, hogy az egyén alkalmas-e önálló életvitelre, és amennyiben nem, milyen tényezők akadályozzák, gátolják, vagy éppen segíthetik őt, továbbá milyen szolgáltatások szükségesek ahhoz, hogy hosszabb távon önállóan tudja életét vezetni.
 • Tevékenysége során meghatározza egy adott személy ellátások iránti szükségletét.

Feladata:

 • az igénylő problémájának megismerése, definiálása, és ennek alapján szükségleteinek és jogosultságának megállapítása,
 • a megfelelő szolgáltatások megállapítása,
 • az elérhető szolgáltatások és szolgáltatók feltérképezése,
 • az igénylőknek a szolgáltatókhoz történő irányítása,
 • az igénybevevő ellátásának nyomon követése,
 • az igénybevevő szociális szükségleteinek felülvizsgálata.

Illetmény és juttatások:az illetmény megállapításáról a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXV. sz. törvényés a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezik.

Pályázati feltételek:

 • főiskolai vagy egyetemi végzettség a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2.sz. melléklet, II. rész 1.fejezet 1/a. pontja szerint:felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus,pszichopedagógus, mentálhigiénésszakképzettség, gyermekvédelmipszichopatrónus,viselkedéselemző,szociológus, családterápiáskonzultáns, családterapeuta,kognitív- és viselkedésterápiáskonzultáns, család- ésgyermekvédelem szakospedagógus vagy gyermek- ésifjúságvédelmi tanácsadóoklevéllel rendelkező: nevelőtanár,pedagógus, pedagógiai előadó,okleveles emberi erőforrástanácsadó, gyógypedagógus,védőnő, teológus, hittanár,hittantanár, okleveles pasztorálistanácsadó/okleveles pasztorálistanácsadó és szervezetfejlesztőszakember
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet, nem áll foglalkozástól vagy tevékenység eltiltás hatálya alatt
 • nem áll foglalkozástól vagy tevékenység eltiltás hatálya alatt
 • felhasználói szintű számítógép ismeret
 • B kategóriájú jogosítvány

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • végzettséget igazoló dokumentum másolata
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

Jelentkezési határidő:2022. március 08.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, az álláspályázatot kiíró intézmény címére, a borítékra írva a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot(IG/54-3/2022.), vagy a pályázott munkakör (szociális diagnózist készítő esetmenedzser) megnevezését, vagy személyesen.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. március 11.

Az állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Érdeklődni lehet Hámos Zsuzsanna szakmai vezetőnél személyesen, vagy telefonon a 85/311-102, 510-355-ös telefonszámon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

www.tavitv.hu

www.kozigallas.gov.hu

www.marcali.hu