HírekKözélet

A Marcali Óvodai Központ 2 fő óvodapedagógust keres

Marcali Óvodai Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Marcali Óvodai Központ 2 fő Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 1 fő határozatlan, 1 fő határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8700 Marcali, Posta köz 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Óvodapedagógus végzettség, Főiskola
  • Büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól való eltiltás alatt.

Elvárt kompetenciák: Jó kommunikációs készség, empatikus magatartás, magas fokú elhivatottság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, motivációs levél, adatkezelési nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 16.

  • pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tamásné Turbéki Angéla nyújt, a 06-288-9001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Marcali Óvodai Központ címére történő megküldésével (8700 Marcali, Posta köz 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 74/2022, valamint a munkakör megnevezését: Óvoda pedagógus.
  • Elektronikus úton Tamásné Turbéki Angéla részére a titkarsag@marcaliovodak.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Tamásné Turbéki Angéla, Somogy megye, 8700 Marcali, Posta köz 3.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkáltató a pályázat beadási határidejét követően személyes meghallgatást tart.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Marcali Portál – 2022. április 30. Marcali Óvoda honlapja – marcaliovodak.hu 2022. április 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a marcaliovodak.hu honlapon szerezhet.