HírekKiemelt hírekKözélet

Képviselő-testületi ülés – 2022. május 19. – VIDEÓ

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. május 19-én tartotta soron következő képviselő-testületi ülését. 

N a p i r e n d:

1. Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről – melléklet1 – melléklet2

Előadó: Beke Mária, r. alezredes, kapitányságvezető

2. Tájékoztató Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi tevékenységéről – melléklet

Előadó: Kóbor Csaba, tű. alezredes, kirendeltségvezető

3. Beszámoló a Marcali Hivatásos Tűzoltóság 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Kuti Gábor tű. százados, mb. tűzoltóparancsnok

4. A Képviselő-testület 2022. II. félévi munkatervének jóváhagyása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

5. A 2021. évről készített éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés elfogadása – melléklet

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

6. A 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásának megvitatása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

7. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

8. A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 20/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

9. A szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 9/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

10. Az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

11. Előterjesztés a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal, az önkormányzat által alapított költségvetési szervek, valamint a Marcali Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás módosításáról

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

12. Előterjesztés az önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló rendkívüli támogatás tárgyában pályázat benyújtásáról

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

13. Tájékoztatás a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

14. Tájékoztató a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Kutor Veronika, bizottsági elnök

15. Tájékoztató a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Előadó: Dr. Mészáros Géza, bizottsági elnök

16. Tájékoztató a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Molnár Ágnes, bizottsági elnök

17. Előterjesztés a Marcali 279 helyrajzi számú ingatlan 191 m2 nagyságú részének értékesítésre történő kijelöléséről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

18. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásról szóló 14/2002. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról – melléklet

Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

19. Előterjesztés a Lakáskoncepció felülvizsgálatáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

20. Előterjesztés Dr. Sütő László polgármester 35 éves jubileumi jutalmáról

Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

21. Tájékoztatás köztartozásmentes adatbázisból való törlésről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

22. Előterjesztés a Marcali déli ipari park fejlesztése– TOP_Plusz-1.1.1-21-SO1 pályázat benyújtásáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

23. Előterjesztés a a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont fejlesztése – TOP_Plusz-1.1.3-21-SO1 pályázat benyújtásáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

24. Előterjesztés a Marcali Táncsics Mihály utcai szegregátum rehabilitációja – ERFA – TOP_Plusz-1.2.2-21-SO1 pályázat benyújtásáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

25. Előterjesztés a Marcali Táncsics Mihály utcai szegregátum rehabilitációja – ESZA – TOP_Plusz-3.1.2-21-SO1 pályázat benyújtásáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

26. Egyebek