HírekKözélet

ÁLLÁSHIRDETÉS – óvodai és iskolai szociális segítőt keresnek

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központja (8700 Marcali, Dózsa György u. 9.) 1 fő óvodai és iskolai szociális segítőt keres

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő

A munkavégzés helye: Marcali Járás

A munkakörbe tartozó alapvető feladatok:

• A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak.
• Egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el.
• Segíti a gyermeket − a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez, valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében, − a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában,
• Segíti a gyermek − tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását, − családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában,
• Prevenciós eszközök alkalmazásával segíti a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és a jelzőrendszer működését.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapításáról a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXV. sz. törvény és a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezik.

Pályázati feltételek:
• főiskolai vagy egyetemi végzettség a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2.sz. melléklet, II. rész 1.fejezet 1/a. pontja szerint (felsőfokú szociális szakképzettség, mentálhigiénés szakképzettség, iskolai szociális munkás, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, ennek hiányában gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, okleveles emberi erőforrás tanácsadó, mentálhigiénés szakképzettség, óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus)
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet, nem áll foglalkozástól vagy tevékenység eltiltás hatálya alatt
• felhasználói szintű számítógép ismeret
• B kategóriájú jogosítvány

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz
• végzettséget igazoló dokumentum másolata
• motivációs levél
• pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

Jelentkezési határidő: 2022. június 30.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, az álláspályázatot kiíró intézmény címére, a borítékra írva a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot (IG/54-6/2022.), vagy a pályázott munkakör (Óvodai és iskolai szociális segítő) megnevezését, vagy személyesen.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. július 15.

Az állás a pályázatok elbírálását követően 2022. szeptember 1-től betölthető.

Érdeklődni lehet Hámos Zsuzsanna szakmai vezetőnél személyesen, vagy telefonon a 85/311-102, 510-355-ös telefonszámon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
www.tavitv.hu
www.kozigallas.gov.hu
www.marcali.hu