HírekKözélet

Szentmisével és emléktábla avatással emlékeztek plébánosukra

2022. június 6-án, Pünkösdhétfőn, 11 órakor kezdődött ünnepi szentmise a somogyszentpáli Páduai Szent Antal templomban, melyet az egykori plébános, Révai József emlékére celebráltak születésének 105. évfordulóján.

Az istentiszteletet Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök celebrálta Németh József kéthelyi, Kiss Iván c. prépost, marcali plébánosok, továbbá 13 környékbeli és messzebbről érkezett paptestvér közreműködésével. Révai József c. prépost, tb. kanonok, főesperes 1950-1993 között Somogyszentpálon, illetőleg 1979-1993 között egyidejűleg Marcaliban is ellátta a plébánosi teendőket. Mindkét egyházközségben igen sokrétű lelkipásztori munkát folytatott, miközben templomokat újíttatott fel, építtetett újat, valamint a rendszerváltás időszakában az ő feladata volt az iskolai hitoktatás megszervezése és beindítása is. Az ő indíttatására1991. június 20-án Marcaliban szentelték pappá Berta Tibor somogyszentpáli diakónust, a jelenlegi tábori püspököt, aki prédikációjában felidézte személyes emlékeit is RévaiJózsef prépost-plébánosról.

Az egykori szolgálati helyének templomában, Somogyszentpálon e sokrétű lelkipásztori munka elismeréseképpen egy emléktáblát is avattak az ünnepi istentiszteleten, melyet Berta Tibor tábori püspök áldott meg. Az emléktábla felirata: „In Memoriam Révai József (1917. június 6. – 1993. október 5.) címzetes prépost, tiszteletbeli kanonok, főesperes, somogyszentpáli plébános úrnak, az 1950-1993 közötti hűséggel végzett áldozatos lelkipásztori szolgálatáért és szerteágazó emberséges tetteiért születésének 105. évfordulóján hálás szeretettel és imádságos emlékezettel állíttatta a szentpáli hívek közössége.”

Az ünnepi szentmisén nemcsak a helybeli, hanem a környékbeli, köztük Révai József egykori marcali hívei, valamint ismerőseiés rokonai is szép számmal részt vettek.

Írta és fotók: Kiss Kálmán