HírekKiemelt hírekKözélet

Képviselő-testületi ülés – 2022. június 15. – ÉLŐ közvetítés

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 15-én (szerdán), a 14.00 órakor kezdődő zárt ülést követően tartja soron következő nyilvános képviselő-testületi ülését. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11., nagyterem)

Napirend:

1. Tájékoztató az önkormányzati társulások céljáról, helyzetéről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

2.

A) Beszámoló a Marcali Múzeum munkájáról

Előadó: Vidák Tünde, igazgató

B.) Előterjesztés a Marcali Múzeum 2017-2021. évekre kiterjedő átfogó ellenőrzésének tapasztalatairől

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3. Előterjesztés a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásból történő kiválásról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

4. Előterjesztés a LIFE20 CCA/HU/001604 azonosítószámú „Innovatív vízgazdálkodási módszerek integrált gyakorlati alkalmazása vízgyűjtő szinten önkormányzati koordinációval” című LIFE LOGOS 4 WATERS projekt keretében meghirdetett pályázat benyújtásáról

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

5. A Marcali Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások, szociális és kegyeleti támogatások, valamint a vezetői pótlék mértékének meghatározásáról szóló 17/2017.(VI.20.) önkormányzati rendelet módosítása – melléklet

Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

6. Az Önkormányzat vagyonáról szóló 29/2021. (X.19.) önkormányzati rendelet módosítása – melléklet1 – melléklet2 – melléklet3 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

7. Előterjesztés a TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00004 “Marcali helyi foglalkoztatási paktum” projekt keretében Marcali Város Önkormányzatánál és a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál keletkezett maradványösszegek átadásáról

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

8. Előterjesztés a Marcali Vásár és Piac Üzemeltetési Szabályzatának jóváhagyásáról – melléklet

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

9. Tájékoztató a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Mozsárné Kutor Veronika, bizottsági elnök

10. Tájékoztató a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Dr. Mészáros Géza, bizottsági elnök

11. Egyebek