HírekKözélet

Homokkőkeresztek és Új kenyér szentelés Horvátkúton

Horvátkúton az Augusztus 20.-i ünnepi szentmisén Tölgyesi Dávid plébániai kormányzó szentelte meg az „Új kenyeret”. A szentmise után Dr. Mészáros Géza önkormányzati képviselő a megszegett és megszentelt „Új kenyér” szeleteivel várta a templomból kilépőket.

Ezt követően Tölgyesi Dávid plébániai kormányzó megáldotta a kialakított kőtárban elhelyezett, a Hegyhátról és környékéről begyűjtött ledőlt és megrongált keresztek maradványait. Huszár Mihály történész – a Kőtárat kialakító önkéntes közösség tagja – beszélt az útszéli keresztek jelentőségéről, történetéről. Az ünnepi alkalmat a Magvető együttes gitár játéka tette színesebbé.

A templom kertben meghitt beszélgetés alakult ki, mely során a résztvevők elfogyasztották az új kenyér szeleteit és a szorgos horvátkúti asszonyok által frissen sütött, házi készítésű süteményeket.

Magyarországon ma is sok száz homokkőből vagy műkőből készített szakrális emlékhely található. Ezek legtöbbje a keresztre feszített Krisztust, kisebb részben szenteket ábrázol. Marcali településrészén, Horvátkúton is a közigazgatási határokon belül számos kőkereszt található. Egyrészük a lakóházak mellett, másik részük a szőlőhegyi utak,és az azóta már nem létező épületek helyét jelölve áll. Állíttatóik valamilyen fogadalom, engesztelés, megemlékezés vagy természeti csapások elkerülése céljából rendelték meg azokat.

A bal oldali kőkereszt a Hegyháton, a szőlőhegyi út nyugati oldalán állt. A keszthelyi Polatsek Máté (1824–1900) kőfaragó készítette, így mindenképpen a 19. század utolsó harmadára datálható. A kőkereszt eklektikus, részletgazdag stílusjegyeket hordozottaz elmúlt évekig, amikor vandál kezek ezt is ledöntötték. Az évtizedek időjárási körülményei miatt pedig mára már a felirata sem olvasható, így jelenleg az állíttató személye nem ismert.

A jobb oldali, ún. Bájhober-keresztet 1920 körül Bájhober Györgyné az első világháborúban hősi halált halt fia, Bájhober István (1886–1917) emlékére a Hegyháton lévő mai Kocsis-birtok határán állíttatta fel. A helyiek „Pali Gyura” keresztnek hívták a vaskerítéssel körbevett, a települést Marcalival összekötő hegyi út mellett álló, neoromán stílusú emlékhelyet. Ez a kőkereszt Kutasi Imre (1874–1933) kőfaragó keszthelyi műhelyében készült. A 20. század utolsó harmadában már ledöntve feküdt, a növényzet pedig befedte. A felirata mára teljesen lekopott, egyes elemei, mint a szobrok és a kereszt már megsemmisültek.

A kőtár létrehozásával – a Bájhober-emlékhely önkéntes munkával való 2021-es felújításátkövetően –a helyben található épített örökség további védelmére és a helyi szakrális értékeinkre szeretnénk felhívni a figyelmet.

Dr. Mészáros Géza önkormányzati képviselő köszöni, a Kéthelyi Gazdakörnek a lisztet, – melyből a Takács Sütöde Kft. tulajdonosai, Takács Bernadett és Takács Henriett elkészíttették az „Új kenyeret” -, Nemes Péterné Andinak, Lőczi Istvánné Marikának, Lőczi Jenőné Évának, Nemes Nándorné Tálas Áginak, Németh Gézáné Ibolyának, Ihász Szilvinek a finom süteményeket, édességeket, Lutor Árpádnak az ünnephez nyújtott támogatást.

A Kőtár nem jöhetett volna létre, Huszár Mihály, Nemes János, Nemes Jánosné Valika, Bogdán János – az önkéntes közösség tagjai – , Péter László, Ágoston Zoltán, Horváth Béla, Tölgyesi Dávid és Tanai Bernadett támogatása és munkája nélkül.