HírekKözélet

Tájékoztatás távvezeték szigetelőcsere munkáinak megkezdéséről

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Maxicontline Kft. tervezetten 2022. szeptember 5. és 2022. szeptember 16. között az E.On Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a.) üzemeltetésében lévő „Keszthely-Marcali; Buzsák-Marcali” kétrendszerű 132 kV feszültségszintű távvezetéken – 90. sz. oszlop és a Marcali alállomás közötti szakaszon – szigetelőcserét végez.

A szigetelőcsere során a terepen való mozgás közben a gépek taposási kárt okozhatnak az érintett ingatlanokon, amelyért a terület használóját a hatályos jogszabályok alapján kártalanítás illeti meg.

Ezen igényeket a károsodott ingatlanok használói a Maxicontline Kft. térségben jelen lévő, a munkáért felelős építésvezető kollégáinak személyesen, vagy telefonon jelenthetik be az alábbi elérhetőségen:

Sáska István, építésvezető

telefonos elérhetősége: 06-70-394-7971

vagy levélben jelenthetik be a következő címen:

Maxicontline Kft. 1775 Budapest, Pf.: 95.


Bödőné dr. Molnár Irén s.k.

címzetes főjegyző