HírekKözélet

Képviselő-testületi ülés – 2022. augusztus 29. ÉLŐ közvetítés

A TAVI Televízióban a Telekom IPTV szolgáltatónál a 252-es csatornán és a Youtube csatornánkon ÉLŐBEN közvetítjük a testületi-ülést!

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. augusztus 29-én (hétfőn) 14.00 órakor kezdődő soron kívüli képviselő-testületi ülésére.Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11., emeleti nagyterem).

N a p i r e n d:

1. Előterjesztés a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár igazgatói álláshelyére hirdetendő pályázati felhívásról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

2. Előterjesztés a Marcali 326/29 hrsz.-ú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

3. Előterjesztés a DRV_S_305 kódszámú, Marcali szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű víziközmű 2023-2037 közötti időszakra vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési tervéről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

4. Előterjesztés a DRV_V_324 kódszámú, Marcali regionális vízmű megnevezésű víziközmű 2023-2037 közötti időszakra vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési tervéről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

5. Előterjesztés a DRV_V_339 kódszámú, Somogysámsoni kistérségi vízmű megnevezésű víziközmű 2023-2037 közötti időszakra vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési tervéről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

6. Marcali Város Önkormányzatának Az intézményi térítési díjakról szóló rendeletének megalkotása
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

7. Előterjesztés a Marcali 1010 hrsz.-ú ingatlan 139 m2 nagyságú részének értékesítésre történő kijelöléséről
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

8. Az Önkormányzat vagyonáról szóló 29/2021. (X.19.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

9. A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 36/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

10. Előterjesztés Dr. Sütő László polgármester 30 éves hűségjutalmáról
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

11. Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi éves összesített közbeszerzési tervének módosításáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

12. Előterjesztés a Marcali Közterületi Térfigyelő Rendszer üzemeltetéséhez szükséges adatátviteli eszköz (antenna) bérleti díjának megtérítéséről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

13. Előterjesztés a Marcali Közterületi Térfigyelő Rendszer bérleti szerződése tárgyában
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

14. Előterjesztés a Marcali 11/33/A/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

15. Előterjesztés a Somogysámson, 071 hrsz-ú ingatlanon lévő B-1 kat. sz. kút és B-4 kat. sz. kút megszüntetéséről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármeste

16. Egyebek