Krisztus Király és Szent Erzsébet ünnepe a plébániatemplomban

2022. november 20-án, vasárnapa 9 órás szentmisén Krisztus Király ünnepén Szent Erzsébetről is megemlékeztek a Marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban.

Krisztus Király ünnepe egyben az egyházi év utolsó vasárnapja. A következő vasárnaptól már megkezdődik az ádvent, a karácsonyra való előkészület időszaka.

Kiss Iván c. prépost, plébános a ministráns gyermekek kíséretében koronával és rózsákkal vonult be körmenetileg a templomba: Krisztus, a mindenség királyára, illetve a szegények védőszentjére emlékezve.

Az ünnepi istentiszteleten Krisztus Királyról beszélt és Szent Erzsébet példáját idézte fel szentbeszédében a lelkipásztor. Kiemelte a magyar királylány önfeláldozó életét, melyet a szegények, és a rászorulók segítésének szentelte. Valamint felhívást intézett a marcali hívekhez, hogy kövessék példáját a szegények megsegítésében, hiszen ebben a zűrzavaros világban ma is vannak közöttünk rászorulók.

Éppen ezért, ezen a napon az ország valamennyi katolikus templomában – a korábbi évekhez hasonlóan – a rászorulók javára gyűjtik az adományokat a Karitász aktivisták, amelyekből a karácsonyi ünnepekre készítenek majd ajándékcsomagokat a szegényeknek.

A szentmisén közreműködött a Fény Gyermekei Katolikus Zenekarés orgonával Balogh Bálint kántor.Sík Sándor: Jézus Krisztus című verse pedig Tóth Eszter Ágnes gimnazista tolmácsolásában hangzott el.

A szentmise végén Király Jenő templomatyát névnapja alkalmából is köszöntötték és ároni áldással és egy szál rózsával köszönték meg áldozatos munkáját, melyet a Marcali Római Katolikus Egyházközség érdekében egész évben fáradhatatlanul végez.

Végül Iván atya kihirdette még, hogy jövő szombaton délelőtt, 9 órakor kezdik meg a szabadtéri ádventi koszorú elkészítését a plébániatemplom előtt, melyhez segítséget kért a férfi hívektől. Csakúgy a fenyőfa felajánlásokat is szívesen fogadják a kültéri ádventi koszorú, a betlehem, valamint a templomok díszítéséhez. Az ádventi gyertyagyújtásokat pedig – az eddigi hagyományok folyományaként – szombat esténként 17 órakor az óvodások és iskolások közreműködésével és műsorával tartják meg, majd szentmisékkel zárják az ünnepi alkalmakat. Az első gyertyát dr. Sütő László Marcali város polgármestere fogja meggyújtani.

Ezekre a gyertyagyújtásokra mindenkit szeretettel hívnak és várnak a szervezők!

Írta és fotók: Kiss Kálmán