HírekKözélet

Első teadélutánját tartotta a Somogyvári Esperesi Kerület Marcaliban

2022. november 24-én, csütörtökön 15 órától Marcaliban, az egyházközség közösségi házában (X-ház) tartotta első kerületi teadélutánját a Somogyvári Esperesi Kerület. Erre az alkalomra nemcsak a civil hitoktatókat, hanem a plébános atyákat is meghívták, akik óraadóként szintén jelen vannak a környék iskoláiban.

Az idei tanévtől a Kaposvári Egyházmegyében bevezették ezt a csapaterősítő összejöveteli formát, külön esperesi kerületenként, ahol a hitoktatók egy-egy alkalommal – különböző helyszíneken – összegyűlhetnek, találkozhatnak egymással, szakmailag is töltekezhetnek, tanulhatnak egymástól, illetve eszmét cserélhetnek a munkájukról, tapasztalataikról. Természetesen a legfőbb téma az Advent, és az arra való előkészület, ráhangolódás volt. Ezen kívül kézműves ötleteket is vártak a szervezők a résztvevőktől.

A marcali teadélutánon az első alkalomra 16 lelkipásztor és hitoktató jött el. A megjelenteket a házigazdák nevében Kiss Iván c. prépost, Marcali plébános és Dr. Gyulainé Domján Zsuzsanna helyi hitoktatónő köszöntötte. Majd Farkasné Magyar Anikó, Egyházmegyei hitoktatás szakmai felelős beszélt az összejövetel céljáról.

A környék lelkipásztorai közül Németh József Kéthelyről, Galambos Ferenc Mesztegnyőről, Csatlós István Inkéről képviseltette magát és települését, míg Németh Endre diakónus Csákányból érkezet.

A rendezvény egyenkénti bemutatkozással kezdődött, ahol a résztvevők a családi állapotukról és a hitoktatási tapasztalataikról beszéltek, valamint elmondták, hogy honnan érkeztek, mióta vannak a pályán, esetleg mi a civil foglalkozásuk a munkájuk mellett.

Ezt követően jó hangulatú, kötetlen beszélgetéssel folytatódott a program a hitoktatás helyzetével kapcsolatban. A Marcali hitoktatók süteményekkel, frissítőkkel és kávéval vendégelték meg kollégáikat a Somogyvári Esperesi Kerület első teadélutánján, melynek jövőre lesz folytatása.

Írta és fotók: Kiss Kálmán