HírekKözélet

Küldetési szentmisével és püspöki áldással zárult az Élet a Lélekben Szeminárium Marcaliban

2022. november 28-án, hétfőn este 18 órakor püspöki szentmisével zárult az „Élet a Lélekben Szeminárium” Marcaliban, a Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplom.

Az istentiszteletet Varga László kaposvári megyéspüspök celebrálta Kiss Iván c. prépost, Marcali plébános és Udvardy Márton püspöki szertartó, állandó diakónus közreműködésével. Ezt az ünnepi alkalmat azoknak a férfiak szervezték, akik részt vettek az október 3. – november 28. között, hétfőnként megtartott kurzuson a helyi Római Katolikus Egyházközség közösségi házában (X-ház, Dózsa u. 3.). A Kaposvári Püspökség Evangelizációs Központja szervezésében az Élet a Lélekben Szemináriumot Udvardy Márton vezette. Az előadássorozaton a résztvevők a hitről, Isten szeretetéről, a Szentlélekről, a Jézussal és más embertársaikkal való kapcsolataikról volt szó. Ezen kívül megoszthatták még egymással a fenti témákhoz kapcsolódó tapasztalataikat, esetleges kérdéseiket is. Végül az egész eddigi életükre kiterjedő életgyónásban is részük volt. A program célja: az evangelizáció, az egyházi tanítás szélesebb körű megismertetése a külvilággal, olyan felnőtt férfiak révén, akik kellő hitbeli ismeretek birtokában alkalmasak erre a megbízatásra.

A záró szentmisén Varga László megyésfőpásztor szentbeszédében örömét fejezte ki, hogy Marcali is helyet adott a kezdeményezésnek, ami az egyházmegyében elindult, a helyi Férfi Kör tagjainak pedig útravalóul a következőket hangsúlyozta ki: „Legyetek világosság, legyetek a föld sója, legyetek kovász, legyetek apostolok ebben a világban” – utalt a küldetésükre. Majd ezeket a gondolatokat részletesebben is kifejtette: „Isten irántunk való szenvedélyes szeretete, lángoló tűz, olyan, amelyik képes lángot gyújtani a mai emberek szívében”. Prédikációját a következőkkel folytatta: „A szentlélek Isten szenvedélyes szeretetének a lelke kell, hogy lángra gyújtsa a szívünket, hogy világítson az életünk.” Jézus azt mondja tanítványainak: „Legyetek a föld sója és a világ világossága. A só legszebb tulajdonsága, hogy kibontja az ízeket az ételben. Jézus a szeretet által bontja ki az ízeket: a szeretet, a hit, a remény ízét” – utalt az egyház tanítására. „Isten országa köztetek van. Úgy küldünk benneteket, hogy legyetek a többiek számára kovász. Isten szeretet országának a kovásza. Legyetek Krisztus tanítványai.” – fejezte be gondolatát a megyéspüspök.

Ezután a szeminárium 11 résztvevője, a Szentlélek közbenjárást kérve, közös megerősítő imádságot mondott el. Majd a püspök egyesével elvégezte a küldetési szertartást, valamint megáldotta őket. Ajándékba mindenki egy mécsest, egy 2023-as igeliturgikus útmutatót és egy tégely sót kapott – jelezve a küldetésük legfontosabb céljait.

A szentmisét követően a résztvevőket szeretetvendégségre és kötetlen baráti beszélgetésre hívták az X-házba a lelki rendezvénysorozat zárásaként.

Írta és fotók: Kiss Kálmán