HírekKözélet

Horvátkúton is meggyújtották „Hit”-t gyertyát.

Dr. Mészáros Géza önkormányzati képviselő köszöntötte a gyertyagyújtáson megjelenteket. Köszöntőjében elmondta, míg előző évben a veszély helyzet átalakította az életünket, ez évben a háború és annak következményei  ami gyökeres változásokat hozott és tette már-már elviselhetetlenné napjainkat, de ez nem jelentheti, hogy megváltozzon az egymás iránt érzett tiszteletünk, megbecsülésünk. Fontos, hogy a „hit” gyertya üzeneteként a gondolataink és a cselekedeteink összhangban – mert manapság ma sokan elfelejtik ezt a keresztényi üzenetet – legyenek, miden napjainkat továbbra is a szeretet az együttérzés és a közösség iránti elkötelezettség és a katolikus hitélet alapjai irányítsák.

A képviselő köszöntőjében megemlékezett a napokban – hosszú szenvedés után – elhunyt, Ámmer Lajosné, Annuskáról aki évtizedeken át készített égetett cukor –  dió tortáival tette ismerté a horvátkúti település részt és okozott örömet családok százainak.

Lutor Árpád a „Marcali Városért” kitüntetettje gyújtotta meg Horvátkúton a karácsonyi ünnepkör kezdetét jelző első – a Hit – adventi gyertyát.

A bensőséges ünnepen Tölgyesi Dávid plébániai kormányzó megáldotta a városrész Adventi koszorúját, méltatta az adventi hit és kultúrkör, helyi közösségek értékteremtő és értékmegőrző jelentőségét, kiemelte, hogy az erkölcs az egyének és közösségek csendes igazodása a jobb és élhetőbb világ fróféciája.

Ezt követően Lőczi Jenőné közreműködésével közösen imádkoztak és az alkalomhoz illő egyházi dalokat énekeltek a közösség tagjainak lelki üdvösségéért.

 A gyönyörű adventi koszorú, idén is Balázs Irénke és segítői, Németh Gézáné Iboly és Szabó Eszter keze munkáját dicséri.