HírekKözélet

Ádventi Lelki Nap és zenés áhítat a plébániatemplomban

2022. december 17-én, szombaton délután – a karácsonyra való előkészület részeként – tartották meg a Marcali Római Katolikus Egyházközség hagyományos ádventi Lelki Napját az X-házban, illetve a Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplomban.

A program 14 órakor a hittanos diákoknak tartott előadással kezdődött az X-házban, ahol Tölgyesi Dávid somogysámsoni plébániai kormányzó beszélt a gyermekeknek karácsony üzenetéről, jelentőségéről.

Ezt követően a gyermekek, majd a felnőttek is elvégezhették a karácsonyi szentgyónásukat a plébániatemplomban,a szomszédos vendég atyák: Dávid és Ferenc közreműködésével. Miközben 15.30 órától a Marcali Fény Gyermekei Katolikus Zenekar gitáros énekekkel tartott zenés áhítatot „Ne félj, mert megváltottalak” címmel az ünnepre való ráhangolódás részeként különféle elmélkedések is elhangzottak.

Ezután 17 órakor a hittanos diákok ádventi műsorával és gyertyagyújtásával, majd pedig lelkigyakorlatos szentmisével folytatódott a Lelki Nap, melyet Tölgyesi Dávid atya celebrált és mondott szentbeszédet a közelgő karácsony jelentőségéről, az előkészületről.

A szentmise végén Kiss Iván c. prépost, plébános megköszönte a vendég atyák, a hitoktatók és a zenekar közreműködését, akik segítettek a tartalmas egyházi program lebonyolításában.

Írta és fotók: Kiss Kálmán