HírekKözélet

Pásztorjáték és éjféli szentmise Szenteste a Marcali plébániatemplomban

2022. december 24-én, szombaton, Szenteste 23.30 órakor, a Mikszáth-Noszlopy iskolák 16 hittanos tanulójának pásztorjátékával kezdődött a karácsonyi ünnepség a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban Szenteste.

A hagyományos pásztorjátékban a Szentcsalád, angyalok, pásztorok és a napkeleti bölcsek, akiket a néphagyomány egyébként három királyokként tart számon, szerepeltek. A szépen sikerült darabot dr. Gyulainé Domján Zsuzsanna és Pozsonyiné Kiss Mária hitoktatónők tanították be a gyermekeknek, közreműködött a Marcali Fény Gyermekei Zenekar gitáros énekekkel.

Eztán kezdődött az éjféli ünnepi szentmise, melyet Kiss Iván c. prépost, plébános celebrált, aki szentbeszédében Jézus Krisztus születésének napján, a karácsony jelentőségét hirdette. Mint kihangsúlyozta, minden karácsonynak más üzenete van. Ha a betlehemre tekintünk, akkor abból a béke sugárzik. Jézus úgy jelenik meg kisgyermekként, mint a béke fejedelme. Mindenki ott térdel a jászol előtt, a pásztorok és a királyok is. El tudjuk-e ezt képzelni, hogy egy király és egy pásztor ugyanúgy hódol a kisded előtt?

Isten a békességre teremtette az embert! Istennek a csodálatos üzenete, hogy békét szeretnénk! Ez különösen időszerű most, amikor háború zajlik a szomszédunkban. Minden a szívekben dől el! Sajnos, akik kirobbantották a háborút, azoknak nincsen béke a szívükben.

Az idei karácsony üzenete az, hogy legyen béke a világban! Először a lelkünkben kell a békét megteremteni. Magunkban kell rendet rakni, majd a környezetünkben, és meg kell bocsátani azoknak, akik valamivel megbántottak bennünket. Csak ezek által valósulhat meg sokak óhaja, hogy eljöjjön végre az igazi béke – fejezte be gondolatmenetét a lelkipásztor.

Az istentiszteleten Tóth Eszter Ágnes gimnáziumi tanuló Ady Endre: Karácsony – Harang csendül… című versét mondta el, orgonán Balogh Bálint kántor, valamint a katolikus zenekar tagjai: Ságvári Róbert (gitár, ének), Szabó Andrea (gitár, ének), Jáki Zoltán (hegedű), Dézsenyi Noémi fuvola, Niklai Zsuzsanna (ének), Tóth Eszter Ágnes (ének) működtek közre.

A szentmise után a résztvevők a Marcali Katolikus Újság legújabb, karácsonyi számából vihettek magukkal egy-egy példányt.

Írta és fotók: Kiss Kálmán