HírekKözélet

Gyertyagyújtás a Holokauszt Áldozatainak Nemzetközi Emléknapján

2023. január 27-én, pénteken 16 órakor a Széchenyi utcai emléktábláknál megemlékezéssel és mécsesek gyújtásával, valamint néma főhajtással adóztak néhányan – a második világháború során – Marcaliból elhurcolt izraelita lakosság tragédiája alkalmából,a Holokauszt Áldozatainak Nemzetközi Emléknapján.

A település egykori zsidó lakosságának történetéről Kiss Kálmán, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Marcali Csoportjának elnöke beszélt. Felidézte, hogy a török hódoltságot követően az 1930-as évek végéig több százra nőtt az itt lakó és dolgozó zsidó lakosság száma, akik a kereskedelem, és ipar mellett, az értelmiségi rétegben is szép számmal képviseltették magukat, valamint köztiszteletben álltak. Első zsinagógájukat 1852-ben építették a mostani vasbolt helyén, míg jó ötven évvel később készült el a második templomuk, ami sajnos szintén nem volt hosszú életű, mert az 1950-es években lebontották. A helyén most a gimnázium épülete található.

Az egykori izraelita lakosok közül sokan bátran és vitézül küzdöttek az 1848-49-es szabadságharcban, majd az első világháborúban is, ahol többen tiszti rendfokozatot szereztek, továbbá rangos kitüntetéseket is kiérdemeltek. A német megszállást (1944. március 19.) követően a marcaliak sorsa is megpecsételődött, mert több mint 250 személyt 1944.május végén először a tabi és barcsi gettókba, majd pedig Auschwitz, Dachau és Mauthausen koncentrációs táboraiba, a végzetükbe szállítottak. Útközben többen öngyilkosságot is elkövettek, tudván, hogy milyen sors vár rájuk. A háború után csak 4 család és 20 egyedülálló izraelita személy tért haza, miközben az egykori munkaszolgálatosok közül is sokan meghaltak.

Marcaliban 2012-ben készültek el ezek az emléktáblák, melyeket a szomszédos – közben lebontásra került – lakóházakban élt zsidó családok emlékére állítottak, és egy nagyobb megemlékezés keretében adtak át. Azóta sajnos nagyobb megemlékezést nem tartottak…

Pár év óta is csak Huszti Gábor, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke, aMarcali és Környéke Hagyományőrző (MKH) Ipartestület, a KÉSZ Marcali Csoport, valamint újabban a Marcali Szépasszonyok és Fiúk Hagyományőrző Egyesület (MASZÉP) elnökei gyújtanak ezen a napon mécseseket az ártatlan áldozatok emlékére.

Az idei esztendőben azonban már többen is összegyűltek január 27-én. A marcali áldozatok előtttöbbek között Huszti Gábor alelnök; Molnár Ágnes Anna, a KDNP helyi elnöke, önkormányzati képviselő; Pomozi Istvánné, a MASZÉP; Szaka Zsolt, a MKH Ipartestület; valamint Kiss Kálmán, a KÉSZ Marcali Csoport elnökehajtott fejet.

Írta: Kiss Kálmán

Fotók: Szaka Zsolt, Kiss Kálmán