HírekKözélet

Rendszergazda pályázat a Mikszáth Iskolába

ÁLLÁSPÁLYÁZAT SIÓFOKI TANKERÜLETI KÖZPONT pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében Rendszergazda Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az intézményben használt számítástechnikai eszközök működőképességének biztosítása. Munkáját az iskola oktatási-nevelési feladatainak alárendelve, a munkaközösség tanáraival együttműködve és igényeiket figyelembe véve végzi, munkaköri leírás alapján.

Betöltendő állás szakmacsoportja: informatika

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): ITC (informatika és távközlés)

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános (hivatali), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Marcali

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Jelentkezés benyújtásának módja:

Postai úton vagy személyesen: 8700 Marcali, Mikszáth K. u. 10.

E-mailben: info@mikszathmarcali.hu

A pályázatról tájékoztatást nyújt Gadányiné Lutor Mónika a 85/411-207 telefonszámon.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot annak bármely szakaszában visszavonja.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképesség
  • Magyar állampolgárság
  • Erkölcsi bizonyítvány

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 2875

Intézményi iktatószám: TK/HR/KOZINT/00256-1/2023

Elvárt végzettség/képesítés:

  • Középfok, Számítástechnikai alkalmazások, Informatikai rendszergazda

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
  • motivációs levél
  • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
  • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.02.27. 00:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.02.28. 00:00

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.03.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.02.12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.