HírekKözélet

Házasság hete zárásaként megáldották a házaspárokat Marcaliban

2023. február 19-én, vasárnap a 9 órás szentmisén a „Házasság hete” című rendezvénysorozat befejezéseként – Kiss Iván c. prépost, plébános betegsége miatt – Galambos Ferenc mesztegnyői plébános áldotta meg a házaspárokat a Marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban.

Szentbeszédében kiemelte a feltétel nélküli szeretet és a tökéletességre való törekvés fontosságát, valamint kihangsúlyozta, hogy a keresztény ember mindig úton van, még a kapcsolataiban is. Éppen ezért azt tanácsolta a marcali házaspároknak is, hogy maradjanak ezen az úton a tökéletesség felé.

A szentmisén orgonával közreműködött Balogh Bálint kántor, valamint gitáros énekekkel pedig a Marcali Fény Gyermekei Katolikus Zenekar.

Az áldást követően pedig a házaspárok – a Kaposvári Püspökség támogatásával – a Family, Családi és párkapcsolati magazint kapták ajándékba és útravalóul.

Az idei évben, a február 12-19. között megrendezett az országos program mottója: „Szeretetbe kapaszkodva”. Célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire és fontosságára, valamint arra, hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek, vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek. A házasság hete központi programjainak fővédnöke Novák Katalin köztársasági elnök és férje Veres István.

Több mint két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A házasság hetét – amelyhez hazai és nemzetközi szinten is számos ismert közéleti személyiség csatlakozott kifejezve elköteleződését a házasság, a család ügye iránt – mára 4 kontinens 21 országában ünneplik. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével.

A Házasság Hete Szervezőbizottság nyilatkozatában a programról a következők olvashatók: „A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátásértékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész életében. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent számukra, és áldásul szolgál életük minden más területén is.

A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét. Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az adott közösség környezetében élő házaspárok és családok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt.”

Írta és fotók: Kiss Kálmán