HírekKiemelt hírekKözélet

Ünnepi testületi-ülés. Átadták a városdíjakat

Hagyományosan ünnepi testületi ülés keretében adták át a városi díjakat március 30-án. Az ünnepi testületi ülést MarcaliHír7 műsorunkban teljes egészében adásra tűzzük. Addig is az eseményen készített képeinket tekinthetik meg.

MARCALI VÁROSÉRT DÍJ

Mihalicsné Kemény Mária 

Mihalicsné Kemény Mária a Veszprém vármegyei Zircen született. Pápán végezte középiskolai tanulmányait. Első diplomáját Zalaegerszegen szerezte meg a Pénzügyi és számviteli főiskolán,1993-ban  pedig a Janus Pannonius Tudományegyetemen végzett marketing menedzser szakon.

1980 óta él Marcaliban. A marcali bőrdíszműnél 1986-ban kezdett dolgozni számviteli csoportvezetőként. 1994-ben vállalkozó szellemének és bátorságának köszönhetően a vállalat állami kézből dolgozói többségi tulajdonba került, 104 tulajdonossal. Az üzemnek akkor három vezetője volt, Mihalicsné Kemény Mária a gazdasági vezetői feladatokat látta el. 2001 óta a Marylla Bőrdíszmű Kft. ügyvezető igazgatója.

Az újító szemlélet férjét, Mihalics Gézát is jellemzi, aki a rendszerváltást követően az első autókereskedést nyitotta meg Marcaliban. Két gyermekük született, Zoltán és Andrea. Marica mára 3 unoka nagymamája. Imád kirándulni és kertészkedni.

Vezetőként nagy gondot fordít arra, hogy a bőrdíszmű dolgozói jól érezzék magukat munkahelyükön, hogy számukra megfelelő, családias hangulatot teremtsen. Ennek a szemléletnek köszönhető, hogy belépve a bőrdíszmű épületébe mindig található valamilyen az évszakhoz kötődő díszítés. A dolgozók iránti odafigyelés abban is megmutatkozik, hogy bármikor fordulhat hozzá bárki személyes problémákkal is. Lehetővé tette a kisgyermekes anyáknak a nevelési-oktatási intézmények nyitvatartásához igazodó műszakban dolgozást. A bőrdíszmű valamennyi alkalmazottjához közvetlen, jól ismeri minden dolgozóját, tisztelettel és bizalommal fordul feléjük. Nagy hangsúlyt helyez dolgozói szakmai továbbképzésére. Szakmai hozzáértésének köszönhetően a cég folyamatosan fejlődött, emberségének köszönhetően pedig olyan munkahellyé válhatott az üzem, ahol jó dolgozni, és ezáltal a kft. egy stabil, a város életében meghatározó foglalkoztatójaként van jelen a mai napig.

Igazgatói munkája mellett egy cikluson át Marcali Város Önkormányzata pénzügyi bizottságának aktív tagja volt.

Marica ahogy a dolgozóira is figyel, figyelemmel kíséri a város történéseit is. Számos program, kezdeményezés támogatója, civil szervezetek, nevelési-oktatási intézmények mindig számíthatnak a segítségére és tettrekészségére.

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város gazdasági életében végzett tevékenysége és támogató munkája elismeréseként Mihalicsné Kemény Máriát Marcali Városért  kitüntetésben részesíti.

Györei István György

Györei István György 1956-ban született Marcaliban. A marcali közgazdasági szakközépiskola elvégzése után a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán szerzett matematikatanári és okleveles könyvtárosi diplomát. 1980-ban megnősült, feleségével együtt a Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola tanára lett. Abba a közösségbe került, akik a város új iskolájának egyéni arculatát, szokás-és hagyományrendszerét alakíthatták. 1982-ben az iskola vezetése felsős-igazgatóhelyettesi feladatra kérte fel, majd1989-től általános igazgatóhelyettesként dolgozott iskolája egész közösségéért. 1990-ben miniszteri dicséretben részesült.

1995-ben a Janus Pannonius Tudományegyetemen informatika szakos tanári diplomát szerzett.

2002-ben a budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság-és Társadalomtudományi Karán közoktatásvezető és pedagógus szakvizsgát tett

2010-tól a Mikszáth iskola igazgatója lett. Matematikatanárként aktív tagja volt a Mikszáth Iskola matematika munkaközösségének. Feladatvállalásaival hozzájárult az Alapműveleti Matematikaverseny országos szintűvé fejlesztéséhez, ezzel öregbítve az iskola, és a város hírnevét is.

Oktató szoftverek készítésével két országos pályázaton is második helyezést ért el, matematika tanítását segítő programját több iskola is alkalmazta. Tanítványai számítástechnika, informatika versenyek helyezettjei lettek.

Órái alapos, magas színvonalú szakmai felkészültségről tanúskodtak. Soha nem mondott nemet kollégái egyetlen felkérésére sem, a feladatokban is mindig vezető szerepet vállalt.

Az igaz szó, szerénység, kitartás, terhelhetőség, becsület, tisztesség vezették pályáján több mint 4 évtizeden át. Részese volt annak a munkának, amellyel az iskola hírnevet szerzett magának újító törekvéseivel, a mindennapi munkán túlmutató feladatvállalásaival, kiemelkedő eredményeivel, tehetséges, szorgalmas tanítványaival, alkotó pedagógusaival.

Önzetlenül vállalta a Marcali múltjáról megjelent „Városmúlt képeslapokban”, valamint a „Marcali-Boronka” kiadványok szerkesztését.

1994 és 1999 között a Városi Önkormányzat Oktatási és Közművelődési bizottságának tagjaként tevékenykedett. Jelenleg a Marcali Helyi Választási Bizottság munkájában vesz részt.

2021-ben nyugdíjba vonult. Orvos leánya családja, két fiú unokája rajongó szeretete, kedvenc elfoglaltságai, kertje, barkácsolásai, kirándulások, a nyári Balaton teszik most értékessé a mindennapjait.

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város oktatási életében végzett tevékenysége és közéleti munkája elismeréseként Györei István Györgyöt Marcali Városért kitüntetésben részesíti.

Horváth László

Horváth László Marcaliban született 1957-ben. Szülei Somogyszentpál varjaskéri falurészében éltek, így itt nevelkedett fel. Kisiskolás éveit Somogyszentpálon töltötte, majd a felső tagozatot Kéthelyen végezte el. Gimnáziumi tanulmányait a marcali gimnáziumban fejezte be, 1976-ban érettségizett.

Tanítói diplomáját 1981-ben a kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolán vette át, ahol megismerte feleségét, Csordás Piroskát is. 1981 óta élnek Marcaliban, itt nevelték fel két leánygyermeküket, mára 4 unoka büszke nagypapája.

1981-től 2022-ig a Marcali Mikszáth Kálmán Általános Iskola tanítója volt. Anyanyelvet, környezetismeretet tanított,  felső tagozaton technika tantárgy oktatásával foglalkozott.

Egyedülálló pedagógiai érzékkel, emberséggel bánt tanítványaival. Pályája során végig szorgalmas, lelkiismeretes pedagógusként dolgozott. Folyamatosan törekedett arra, hogy kivétel nélkül minden tanulója a képességeinek megfelelő eredményeket érjen el. Tehetséggondozó munkájának köszönhetően tanulói nagy számban és sikeresen vettek részt tanulmányi versenyeken. A negyedik osztályos versenyfeladatok összeállítójaként az alapműveleti matematikaverseny aktív szervezője volt.

A tanítás mellett nagy gondot fordított a tanulók szabadidős tevékenységére is. Évről évreszervezte a különféle természetjáró programokat, túrákat, nyári táborokat.

Pedagógiai tevékenysége mellett több kiadvány létrejöttében maradandót alkotott.

Helytörténeti kutatómunkájának eredményeképpen született az Elveszett templomtorony című könyve 2 kötete, amelyek a Marcaliban és környékén fellelhető történetek és mondafélék összefoglalásai. A könyv létrejöttét éveken át tartó helytörténeti adatgyűjtő munka előzte meg. A kötet az anyanyelvi nevelésben hiánypótló, hozzájárul a Marcali környéki szókincs-készlet továbbörökítéséhez.

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város oktatási életében végzett tevékenysége és helytörténeti munkája elismeréseként Horváth Lászlót Marcali Városért  kitüntetésben részesíti. 

Marcali Város Alkotói Díja: 

Tislér István

Tislér István 1952-ben született Nemesdéden. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte, majd a marcali ipari iskolában lett ipari tanuló, 1970-ben szerezte meg kőműves végzettségét. 1973-75 között a Marcali Külső laktanyában töltötte le katonai szolgálatát. 1976 februárjától 1996 októberéig a Marcali Tűzoltóságnál dolgozott gépkocsivezetőként.

1975. május 3-án kötött házasságot Kovács Máriával, 1979-ben költöztek Marcaliba. Két gyermekük született, Zoltán és Attila. Mára két unoka, Bence és Alex büszke nagypapája.

Igazi polihisztor, aktívan részt vett fogathajtásban, mezőgazdasági tevékenységben, de a zene az, ami egész életét végigkíséri.

A zene iránti szeretete és tehetsége már kiskorában megmutatkozott. Édesapjától tanult meg citerázni, majd egy nemesdédi harmonikástól tanulta meg a harmonikázás alapjait. Ének-zene tanártól ugyan vett alapozó órákat a kottaolvasáshoz, a hangszereket mégis ösztönösen, kiváló zenei hallása révén tanulta meg használni, autodidakta módon tanult meg zongorázni is. A zenéket a mai napig fejből játssza, új zeneszámokat hallás után tanulja.

A Marcaliban és környékén működő társadalmi és civil szervezetek tagsága és vezetősége által méltán ismert és elismert köztiszteletben álló személy.

A Marcali Bajtársi Egyesületnek 10 éve tagja, több évtizede vesz részt a Honvéd Nyugállományúak Klubja munkájában. Több éve aktív társadalmi tevékenységet folytat a marcali és környéke mozgáskorlátozottainak esélyegyenlőségét, művelődését elősegítő Egerszeri Alapítványon keresztül, a kuratórium tetterős tagja.

Minden évben töretlen odaadással és lelkesedéssel osztja meg előadói és zenészi tehetségét a város több társadalmi szervezetében, a város kulturális életében. Előadásainak sokszínűségével, megnyerő humorával a rendezvények meghatározó személyisége.

Példaértékűen hozzájárul a város társadalmi életének fejlődéséhez és öregbíti annak jó hírnevét.

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város kulturális életében végzett munkája és a közösségi életben végzett tevékenysége elismeréseként Tislér Istvánt Marcali Város Alkotói Díja kitüntetésben részesíti.  

ÉV VÁLLALKOZÁSA DÍJ: 

Déghy Bt.

A Déghy Bt. 1992 óta működő cég Marcaliban, melyet a Déghy testvérek, László és Gábor működtetnek immár 31 éve.

Déghy László híradásipari műszerész, informatikus mérnök, Gábor kereskedelmi szakközép iskolában érettségizett, majd informatikus mérnök oklevelet szerzett. Mindketten házasok, Gábor egy, László két fiúgyermek édesapja.

Kezdetben a Petőfi utcában volt üzletük. Tevékenységük elején használt elektronikai, informatikai cikkekkel, emellett új gépekkel is kereskedtek. Hosszú idő után sikerült vállalkozásukat áttenni a nyugodtabb, csendesebb Liget utcába, amely már a javítási munkákhoz is ideálisabb környezetet jelentett.

Jelenleg számítógépes eszközök értékesítésén kívül irodatechnikai eszközöket, tartozékokat forgalmaznak, szervizszolgáltatást biztosítanak, vállalják egyedi konfigurációk építését, hálózatok kiépítését. Végeznek szoftveres hibaelhárítást és adatmentést, és kameratelepítést is. A mai informatikai eszközök uralta világunkban tevékenységük valóban nélkülözhetetlen.

Somogy és Zala vármegye több településén, általános és középiskoláiban alvállalkozóként internetes hálózatokat építettek ki, Marcali intézményei, üzemei mindig számíthatnak szakértelmükre.

Sikerüket jól mutatja, hogy noha kezdetben a több hasonló területen működő vállalkozás is működött a városban, mára már ők maradtak az egyetlenek.

Mi a sikerük kulcsa? Szaktudás, az ügyfelek felé irányuló partnerség, minőségi munka.

Vállalkozói tevékenységük mellett mindig gondolnak a város lakosságára, intézményeire. Nevük sosem hiányzik óvodai, iskolai események, közösségi vagy jótékonysági megmozdulások támogatói közül.

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Déghy Bt. részére a város gazdasági életében végzett munkája és támogató tevékenysége elismeréseként az Év Vállalkozása Díjat adományozza.

Méteráru és Rövidáru Marcali – Molnár Mónika és Molnár Tamás egyéni vállalkozók

A Künzelsau téren található Méteráru-Rövidáru Marcali egyik legismertebb családi kézben lévő kisvállalkozása. Működése 1991-ben kezdődött, Molnár Ferencné vezetésével, aki fia, Molnár Tamás tanácsára kezdte el a méteráru árusítást Marcaliban. A döntés kézenfekvő volt, hiszen a család rokonainak pamutgyára volt Budapesten. Ekkor még bizományi árusítással látták el a város és a környék lakosságát, majd bérlemény formájában.

Tamás 1998-ban vásárolta meg a Hungária Házban lévő, a mai napig is a vállalkozás székhelyét adó üzletet, azzal a szándékkal, hogy egyszer ő folytathassa édesanyja munkáját.

Hazatérve, és immár családot alapítva feleségével, Molnár Mónikával 2017-től átvette az üzlet vezetését.

Üzletükben a város és környékbeli lakosok igényeinek megfelelőlen sok féle áru megtalálható: függönyök, lakástextilek, pamutok, különböző fonalak és cérnák. Így aki a szabás-varrás szerelmese, vagy egyedi ruhát, lakásba való textileket szeretne készíttetni, egészen biztosan megtalálja a számára megfelelő alapanyagot.

Nem panaszkodhatnak a horgolni vagy hímezni vágyók sem, bármelyik tevékenység űzéséhez rendelkezésre állnak a szükséges anyagok, fonalak, a gobelin hímzőalapok bőségében pedig könnyen elvész az ember.

Az üzlet jó példája annak, hogy egy kisvállalkozás a családi tőkéből erőt merítve, az évtizedek alatt megszerzett tapasztalatot átadva hogyan fejlődhet, hogyan válhat meghatározó gazdasági szereplővé a városban. Vevőkörük folyamatosan fejlődik köszönhetően szakmai hozzáértésüknek és a vevők iránti partnerségüknek, segítőkészségüknek.

A Molnár család és üzletük folyamatos támogatója a városi eseményeknek, óvodai, iskolai rendezvényeknek, lokálpatriótaként évtizedek óta hozzájárulnak a város életének színesebbé tételéhez.

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Méteráru – Rövidáru Marcali, azaz Molnár Mónika és Molnár Tamás egyéni vállalkozók részére a város gazdasági életében végzett munkája és támogató tevékenysége elismeréseként az Év Vállalkozása Díjat adományozza.