HírekKözélet

2023. évi bérmálás a plébániatemplomban

2023. április30-án, vasárnap 11 órakor kezdődött az idei évi bérmálás a Marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban.

Az ünnepi szentmisét Somos László püspöki helynök atya celebrálta, akit abérmálkozók nevében Nyári Glória és Pozsonyi György köszöntött, valamint kérték, hogy szolgáltassa ki a bérmálás szentségét. A püspöki helynök szentbeszédében a bérmálás jelentőségéről, a Szentlélek állandó segítségül hívásáról és az Isten iránti elköteleződésről beszélta fiataloknak.

Ezt követőenGalambos Ferenc mesztegnyői plébános mutatta be a bérmálkozókat. Ezt követően Somos László atya összesen 24 fiatalt részesített a bérmálás szentségében. Végül köszönetet mondott elsősorban Kiss Iván c. prépost-plébánosnak – aki szintén jelen volt az ünnepségen –, továbbá a hitoktatóknak, valamint a szülőknek, hogy ennyien vállalták a Szentlélekkel való találkozást.

Az istentiszteleten Patkó Imre, a Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója és több pedagógus is részt vett. Közreműködött a Marcali Fény Gyermekei Katolikus Zenekar, továbbá Balogh Bálint kántor orgonán és Jáki Zoltán hegedűn. A Szentlelket hívó és dicsőítő gitáros énekek mellett felhangzott Marco Frisina: AnimaChristi című közismert dala is.

Írta és fotók: Kiss Kálmán