HírekKék-hírek

Nemzeti Tehetség Program összefoglaló – Lezárult két nyertes projekt

„Marcali – a korszerű természettudomány megismerése modern eszközökkel” címmel a Nemzeti Tehetség Program NTP-TFJ-22 „A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok” célú kiírásán 2 300 000 Ft-ot nyert pályázatunk, ugyanekkor a „Marcali – természettudományos kommunikáció” című projektötletünk az NTP-INNOV-22 „Innovatív tanulási környezet kialakítása és komplex tehetségsegítő programok megvalósítása” célú kiírásán 3 000 000 Ft-os támogatást nyert a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium.

Mindkét projekttel a képességek mellett a személyiség-tényezők fejlesztését célzó programok megvalósítása volt a célunk a természettudományok, a média és a kommunikáció területén, egyúttal a digitális kompetenciákat is fejlesztve. Tanórai keretek között nem megvalósítható módszerkekkel adtunk át új ismereteket, a szabadidő eltöltésének egy új alternatíváját kínáltuk és hozzájárultunk a kis közösségek építéséhez is. Programjaink az intézmény minőségi színvonalát emelték és más intézmények számára is átvehető példaként szolgálhatnak.

A tanulóink részéről igény van a játékos, szórakoztató, alkotó tevékenységre és ismeretszerzésre – szeretik a kísérleteket, méréseket, a kreativitást igénylő, részben önálló feladatokat. A programok illeszkedtek a helyi igényekhez.

Egy kisvárosi iskolában különösen fontos a természettudományok iránti szeretet kialakítása. A modern eszközök segítségével ezt a területet könnyebb előtérbe helyezni, vonzóbbá tenni, a tanulók érdeklődését felkelteni.

Az NTP-INNOV-22 pályázati program részeként egy egész tanéven átívelő komplex, több tudományterületet összekapcsoló projektet valósítottunk meg 17 fő, 9-10. évfolyamos tanuló részvételével.

A program megvalósított céljainak rövid összegzése:

 • Tehetséges fiatalokat célzó természettudományos, kommunikáció- és médiaismereti, digitális kompetenciák erősítését segítő – élmény-, felfedezés- és alkotásközpontú – komplex tehetséggondozó és tehetségfejlesztést biztosító programok megvalósítása.
 • A résztvevő tanulók több tudományterületet átfogó komplex gondolkodásának gazdagítása, fejlesztése.
 • A tanulás tanításának támogatása interaktív, játékközpontú eszközök megalkotásával.

A közvetlen gyakorlati tapasztalatszerzésre kiegészítő tevékenységet végeztünk a program során:

 • Tavaszi kirándulás – média és természet: Mosonmagyaróvár (Futura), Halászi (Mosoni-Duna), Fertő-tó
 • Rövidfilmet készítettünk az elvégzett tevékenységekről.

Tanulóink a megszerzett, elsősorban a tapasztalás útján elsajátított ismereteiket kamatoztatni tudják a mindennapi életben és a továbbtanulásuk során is.

A foglalkozásokat tartó pedagógusok: Havranekné Balogh Andrea, Horváthné Csoszó Gyöngyi és Szaka Zsolt.

A program eredményei:

 • a gyerekek kreativitásának fejlődése;
 • a tanulók az érdekes módszerek segítségével még jobban megkedvelték a tehetségterületeket;
 • a rövidtávú eredmények egy hosszútávú, előremutató folyamatot generálhatnak;
 • megértették és közösen felfedezték, hogy a természettudományok folyamatosan jelen vannak a mindennapjainkban;
 • segítséget kaptak ahhoz, hogy hogyan kell információkat gyűjteni egy projekt elkészítéséhez;
 • megtanulták miként lehet összerendezni, értelmezni az összegyűjtött információkat;
 • megtudták, hogyan érdemes a saját tapasztalatokat az irodalmi adatokkal összevetve, felhasználva egyprojeket elkészíteni és megvalósítani;
 • tudatosabban tudnak fényképezni, videókat készíteni;
 • híreket írtak és riportok, interjúk, tudósítások készítésével színesítették az általuk készített újságot;
 • játékos formában tudták növelni az önbecsülésüket és segítséget kaptak a pozitív énképük kialakulásához;
 • mentoraik kíséretével egy érdekes, a média ismeretekhez és a természettudományokhoz kapcsolódó kiránduláson vettek részt;
 • a kirándulás hozzájárult a program egyik legfőbb céljának a kiteljesítéséhez, amely a résztvevő tanulók több tudományterületet átfogó komplex gondolkodásának gazdagítása, fejlesztése;
 • a résztvevők nagyobb eséllyel és bátrabban indultak a területekhez köthető tanulmányi versenyeken;
 • a résztvevő pedagógusok módszertani eszköztára bővült a folyamatos önfejlesztésnek köszönhetően;

A projektek értékelésekor a résztvevők (felnőttek és diákok egyaránt) kézhez kapták a pályázat keretein belül megvalósított iskolaújságot, a Berzsenyi-tollat, a programról készült kisfilmet DVD-lemezen és még néhány apró ajándékot.

Az NTP-TFJ-22 pályázati program megvalósított és hosszútávútávon fenntartandó céljai:

 • Tanórai keretek között nem megvalósítható módszerkekkel új ismeretek átadása, a szabadidő eltöltésének egy új alternatívájának a biztosítása, kis közösségek építése.
 • A modern eszközök segítségével ezt a területet könnyebb volt előtérbe helyezni, vonzóbbá tenni, a tanulók érdeklődését felkelteni.
 • Az érdeklődő, tehetséges tanulók számára folyamatosan biztosítjuk, hogy az eszközök segítségével jobban megismerjék a jelenségeket.
 • Az oktató-fejlesztő játékok lehetőséget kínálnak a szabadidő hasznos eltöltésére. A munkába bevontuk a Diákönkormányzatot is.
 • A program lehetővé tette, hogy a tehetséggondozó munkánk profilja bővüljön, színvonala emelkedjen.
 • Tanulóink a továbbtanulásuk esetén a gyakorlatban is kipróbált eszközöknek köszönhetően több tapasztalattal fognak rendelkezni kortársaiknál.
 • A nyitottság jegyében érdeklődő általános iskolások is megismerhették a tevékenységünket.
 • A kiemelten legfontosabb rövid távú cél a sikerélmény biztosítása volt. Ha egy területen elhanyagolható a kudarcok száma a sikerkéhez képest, akkor a tanuló azt önkéntelenül és akár önállóan is fejleszteni fogja.

Résztvevő tanulók:

 • Az intézmény összes tanulója.

Beszerzett eszközök:

 • Mikroszkópok, DNS kettős hélix modell, vérnyomásmérő sztetoszkóppal, molekulamodell építőkészletek, óriás társasjáték, vezeték nélküli Geiger-Müller számláló, hullámkád rendszer, fénytan-optika készlet, kivetítő beépített RGB szkennerrel.

Az eszközök elsősorban a természettudományok megszerettetését szolgálják. Két tehetségpont működtetésével (biológia- és fizikaszertárak)a tanulók érdeklődését szeretnénk hosszútávon fenntartani a természettudományok iránt. Az eszközök segítségével fejleszthető a tanulók erős oldala, szabadidős és lazító programokat tudunk szervezni, amelyek biztosítják a feltöltődést, pihenést.

A projekt megvalósításában részt vett és az eszközök használatát biztosítja: Havranekné Balogh Andrea és Szaka Zsolt.

Köszönjük a programjainkban közreműködő partnerszervezetek támogató tevékenységét:

 • Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
 • Marcali Mikszáth Kálmán Általános Iskola
 • Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestületet

Mindkét projekt vezetője: Kőrösi András intézményvezető

A programok a Nemzeti Tehetség Program keretein belül a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósulhattak meg.