HírekKözélet

Tisztújító taggyűlést tartott a KÉSZ Marcali Csoport – Újabb öt év bizalmat kaptak a tisztségviselők

2023. szeptember 12-én (kedden) 17 órakor a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Marcali Csoportja tisztújító taggyűlést tartott az X-ház nagytermében (Marcali, Dózsa Gy. u. 3.), melyre azért volt szükség, mert lejárt a helyi csoport tisztségviselőinek a mandátuma.

A levezető elnök megállapította, hogy a gyűlés határozatképes, majd a következő napirendi pontok tárgyalása következett.

Elsőként köszöntötték az új plébánost, Tomanek Ferenc Áron atyát, aki röviden bemutatkozott a jelenlévő tagságnak. Majd Választási és Szavazatszámláló Bizottságot választottak: Gelencsér Róbert, Vida Endréné és Sávoly Andrea személyében. Ezután javaslatok hangzottak el az elnök, a titkár, a pénztáros, valamint a pótküldött személyére. A jelenlévő tagság végül a régi tisztségviselőknek szavazott bizalmat, így 5 évre pótküldöttnek újra: Gálné Végh Editet, pénztárosnak: Hosszú Zoltánnét, titkárnak: Horváth Zsolt Lászlót, elnöknek pedig Kiss Kálmánt választották meg. (Az 50 főt meghaladó taglétszám miatt a tavaly választott küldött és a 2. pótküldött személyét nem érintette a voksolás, ugyanis nekik majd csak 2027-ben jár le a mandátumuk.)

A következő napirendi pontban az elnök beszámolt a 2022. év gazdálkodásáról: ismertette a bevételeket és a kiadásokat, valamint részletesen beszámolt a megvalósult programokról. Majd ezután röviden beszélt a KÉSZ központ által kiírt és a helyi csoport által megnyert pályázatról, mely támogatást az idei évben is zarándoklatra fordítják. 2023. szeptember 23-án ugyanis Keszthely, Hévíz, Egregy és Zalaegerszeg szakrális értékeinek a megtekintése lesz a fő úti cél, miközben Ferenc atya Zalaegerszegen szentmisét is fog celebrálni a zarándokoknak. Végül az egyebek napirendi pontban szó esett még a tagdíjakról és a jövőbeli programtervekről is.

Írta: KÉSZ Marcali Csoport