HírekKözélet

Tanévkezdő szentmise a plébániatemplomban

2023. szeptember 17-én vasárnap,9 órakor tanévkezdő szentmisét (VeniSancte) tartottak Marcaliban, a plébániatemplomban. Az istentiszteleteket Tomanek Ferenc Áron plébános celebrálta.

A hittanos diákok közösen imádkoztak szüleikkel, nagyszüleikkel, hitoktatóikkal, valamint a hívekkel együtt, és kérték a Szentlélek segítségét, közbenjárását az idei új tanévre, természetesen diáktársaikra és tanáraikra is. A misén, a gyerekek képviseletében hárman egy kis műsorral kedveskedtek, majd pedig a plébános atya megáldotta a gyermekeket és az iskolatáskáikat is.

Az idei tanévben, Marcali iskoláiban, szeptember 1-jével három iskolában (Noszlopy, Mikszáth, Hétszínvirág) összesen 402 fővel kezdődött meg a katolikus hit- és erkölcstan oktatás. A hitoktatók Bojtorné Király Márta (megbízásos munkaviszony), dr. Gyulainé Domján Zsuzsanna (főállású), és Pozsonyiné Kiss Mária (részmunkaidős), akik a szentmise végén kiosztották a jelenlévő tanulók szentmisenaplóit is. Rajtuk kívül Tölgyesi Dávid somogysámsoni plébániai kormányzó is tanít hittant Marcaliban, valamint– sokrétű lelkipásztori munkája mellett – Ferenc atya pedig az elsőáldozók és a bérmálkozók külön felkészítésével személyesen foglalkozik.

Az ünnepi szentmisén Balogh Bálint kántor és a Fény Gyermekei Zenekar működött közre orgonás-gitáros énekekkel.

Írta és fotók: Kiss Kálmán