HírekKözélet

Megáldották a felújított Bene-keresztet

2023. október 7-én (szombaton) 16 órakor kezdődött a Szigetvári u. 66. számú ház előtt, közterületen lévő Bene-kereszt megáldási ünnepsége.

Az elhanyagolt állapotban lévő feszület felújítását a Ladencsics házaspár karolta fel és indította el a munkákat, melyhez több önkéntes és adományozó is csatlakozott.

Az ünnepséget Bodóné Babják Éva karitász önkéntes nyitotta meg, majd a Himnusz elhangzása után bevezetőjében a következőket mondta: „Istent dicsőíteni sokféleképen lehet. Énekkel, verssel, ki-ki a maga talentuma szerint.

Jót tenni, jó! A Katolikus Karitász egyik szlogenje.

Ezt is többféleképen tehetjük, de ami közös cél, az a hála.

A Karitász kereszt-felújítási tevékenységét folytatva, a Ladencsis házaspárnak köszönhetően ismét itt állunk a Szigetvári u. 66. sz. előtti Bene-keresztnél. Ez a kereszt már a 9., ebből Marcaliban a jelenlegi már a második, amit méltó módon felújítani sikerült felújítani az utókor számára.

A kereszt emlékeztet mindig, hogy sose feledjük, Valaki velünk van, aki a legszörnyűbbet már elviselte, és erőt ad nekünk bármely megpróbáltatáshoz.

Az 1871-ben állíttatott homokkő keresztet valószínűleg hálaadásképpen készíttették. Felirata: Bene János hagyatékából neje Varga Ilona 1871.”

Az ünnepségen Tomanek Ferenc Marcali plébános egy imádság kíséretében megáldotta a teljesen felújított Bene-keresztet. A rendezvényen Elek Bálint elmondta Gerő Sándor: Jézus Krisztus, Péter Kristóf pedig Faludi Ferenc: A feszülethez című versét. Közreműködött a Fény Gyermekei Zenekar: Ságvári Róbert, és Szabó Andrea gitárral, Jáki Zoltán pedig hegedűvel.

A felújítási fő támogatója: Nagy László, a Közút Kft. vezetője, továbbá Orsós Zoltán festő és mázoló, Boros Imre, Boros Barnabás, Pantocsek László, valamint Szalai Zoltán és Harangozó Imre önkéntes támogatók, valamint Weisz Zsolt szakmai irányításával készült el a munka.

Bodóné Babják Éva köszönetet mondott rajtuk kívül mindazoknak, akik a felújításban részt vettek és anyagi, vagy másféle támogatást nyújtottak.

Írta és fotók: Kiss Kálmán