HírekKözélet

A búcsúi szentmisén köszönték meg a bizei templomatya több mint 30 éves áldozatos szolgálatát

2023. október 22-én vasárnap, 11 órakor Tomanek Ferenc Áron marcali plébános – első alkalommal – celebrált búcsúi szentmisét a bizei Szent Vendel templomban, melynek keretében megköszönte Károly János templomatya több mint 30 éves elhívatott egyházközségi munkáját.

Károly János bácsi 1988-89-től – még Révai József prépost-plébános (1979-1993) idejében – lett a bizeiek templomatyja, és attól fogva – több mint 30 éven át – Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános (1993-2023) mellett isszolgált önzetlenül. Sokrétű munkája nemcsak a templom körüli kisebb javításokra szorítkozott, hanem a harangozások és az egyházi adószedés feladatát is ellátta egyszerre, amit végtelen odaadással és nagyon szívesen végzett. A helyi közösség egy kis csomaggal és oklevéllel kedveskedett az igencsak meglepett templomatyának, aki az idős korára való tekintettel, a nyár folyamán mondott le tisztségéről.

Az ünnepi istentiszteleten– többek között – a Marcali Római Katolikus Egyházközség Képviselő Testülete részértől Király Jenő marcali templomatya, valamint a testület több tagja, továbbá Sávoly Andrea Karitászvezető, és a templom egykori kántora vett részt. Közreműködött: Balogh Bálint marcali kántor.

Írta és fotók: Kiss Kálmán