HírekKözélet

ÁLLÁSHIRDETÉS – kisgyermeknevelőt keresnek

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ (8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9.) 1 fő kisgyermeknevelőt keres

Jogviszony időtartama: határozott idejű (előreláthatólag 2024. december 31-ig) közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Bölcsődéje (8700 Marcali, Katona J. u. 3.)

A munkakörbe tartozó alapvető feladatok:

 • A kisgyermekek életkorának megfelelő nappali felügyelet, gondozás, nevelés, foglalkoztatás, étkeztetés biztosítása.
 • Az érzelmi és társas kompetenciák fejlesztése.
 • A megismerési folyamatok fejlődésének segítése.
 • Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása.
 • A családok támogatása, annak erősségeire építve a szülői kompetencia fejlesztése.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapításáról a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve ennek a törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezik.

Pályázati feltételek:

 • A 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2.sz.melléklet, II. rész I. Alapellátások 2. 1. pontja szerinti végzettség (csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),bölcsődei szakgondozó (OKJ),csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ),csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ), vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező: védőnő, szakoktató, pedagógus szakképzettségű személy, pedagógia szakos bölcsész, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy gyógypedagógiai asszisztens (OKJ))
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet, nem áll foglalkozástól vagy tevékenység eltiltás hatálya alatt

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél
 • szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló dokumentum másolata
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

Jelentkezési határidő:2023. november 20.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, vagy személyesen az álláspályázatot kiíró intézmény címére (Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 8700 Marcali, Dózsa György u. 9.), a borítékra írva a pályázott munkakör (kisgyermeknevelő) megnevezését.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2023. november 30.

Az állásaz elbírálást követően azonnal betölthető.

 Érdeklődni lehet Pápai Éva szakmai vezetőnél személyesen (8700 Marcali, Katona J. u. 3.), vagy telefonon a 85/312-452-es telefonszámon.