HírekKözélet

Ünnepi szentmisét tartottak a Marcali Karitász Csoport megújítása alkalmából, megköszönték az önkéntesek munkáját is

2023. november 8-án, szerdán 17 órakor Tomanek Ferenc Áron plébános ünnepi szentmisét mutatott be a Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplomban a Marcali Karitász Csoport megújítása alkalmából. A jelenlévők együtt adtak hálát Istennek az elmúlt 27 évért, melyet a betegek, öregek, elesettek, szegények, hátrányos helyzetű családok és gyermekek érdekében önkéntesen tettek. A Marcali Karitász Csoport ugyanis 1996. november 22-én alakult meg az X-házban (Dózsa u. 3.) 18 fővel. A létszámuk azóta sem változott, csak időközben – különféle okok (pl. betegség, halálozás stb.) miatt – a személyek cserélődtek.

Az istentiszteleten Feketéné Szabó Márta, a Kaposvári Egyházmegyei Karitász igazgatója és három kollégája is részt vett, majd pedig ezt követően megköszönte három marcali önkéntes hosszú évtizedes helytállását.

Az igazgatónőtől – egy csokor virág kíséretében – köszönő és elismerő emléklapot kapott Jáki Zoltánné, aki hosszú időn keresztül áldozatos munkát folytatott az egyházmegye igazgatójaként, csoportvezetőként és önkéntesként is. Mint a laudációjában írták: „A rászorulók támogatásáért végzett szolgálatában mindig jelen volt a krisztusi szeretet.” Ugyancsak elismerték Jáki Zoltán elkötelezett munkáját, aki csoportvezetőként és önkéntesként is sokáig tevékenykedett Marcaliban; valamint megköszönték még Vida Endréné karitász önkéntes több évtizedes helytállását is. A Marcali Csoport vezetője, Sávoly Andrea pedig stílusosan – Szent Erzsébetre, a Karitász védőszentjére utalva – egy-egy szál piros rózsával hálálta meg a mostani alkalommal kitüntetettek munkáját.

Feketéné Szabó Márta végül pedig egy emlékplakettet adott át Tomanek Ferenc Áron atyának, aki lelkipásztorként több mint 10 évig Kaposváron segítette, támogatta az ottani önkéntes munkát.

A szentmise végén az új és a régi karitász tagok együtt mondták el a Karitász munkatársak imáját, melyben megköszönték Istennek, hogy szeretete erejével, az akaratát cselekedhették a jószolgálati munkában, és továbbra is kérték a Szentlélek segítségét a jövőbeli tevékenységükre.

Ezt követően a plébánián egy vidám hangulatú beszélgetéssel egybekötött fogadáson látták vendégül a jelenlévő karitász aktivistákat.

Írta és fotók: Kiss Kálmán