HírekKözélet

ÉLŐ közvetítés – Képviselő-testületi ülés – 2023. december 19.

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. december 19-én (kedden) 15 órakor tartja soron következő képviselő-testületi ülését. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11., emeleti nagyterem)

A TAVI Televízióban és a Youtube csatornánkon ÉLŐBEN közvetítjük a testületi-ülést! Kövesse a Telekom IPTV szolgáltatónál a 252-es csatornán, vagy az lábbi linken.

Napirend:

Meghívó 

1. Tájékoztató a temetői közszolgáltató tevékenységről – melléklet
Előadó: Puskás Péter Gábor, ügyvezető igazgató

2. A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2022. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása – melléklet
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3. Beszámoló a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi munkájáról
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

4. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó 2023. évi közszolgáltató tevékenységről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

5. Előterjesztés a DRV_V_339_Somogysámsoni kistérségi vízmű 2023-2037. évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási, pótlási tervrészének módosításáról
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

6. Előterjesztés a DRV_V_339_Somogysámsoni kistérségi vízmű 2023-2037. évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének módosításáról
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

7. Előterjesztés a szabályozási terveken szereplő szabályozási vonalak megtartásáról
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

8. Előterjesztés a 2024/2025-ös tanév tervezett iskolai körzethatárainak véleményezéséről
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

9. A Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

10. Az Önkormányzat vagyonáról szóló 29/2012. (X.19.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: dr. Sütő László polgármester

11. A helyi adókról szóló 24/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: dr. Sütő László polgármester

12. Előterjesztés a Marcali, Gizella utcai csapadékvíz-befogadó vizes élőhely kialakításával kapcsolatban adomány elfogadásáról

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

13. Tájékoztató a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Molnár Ágnes Anna, bizottsági elnök

14. Tájékoztató a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Dr. Mészáros Géza, bizottsági elnök

15. Előterjesztés a Marcali Római Katolikus Egyház támogatási kérelmének elbírálásáról

Előadó: dr. Sütő László polgármester

16. Előterjesztés a védőnői ellátás biztosításához szükséges ingó és ingatlan vagyon ingyenes használatba adásáról – melléklet
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

17. Előterjesztés a Siófoki Tankerületi Központ által benyújtandó TOP_PLUSZ3.3.3-23 pályázattal kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozatról
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

18. A Marcali Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása  – melléklet1 – melléklet2
Előadó: dr. Sütő László polgármester

19. Előterjesztés a Marcali Közterületi Térfigyelő Rendszer bérleti szerződése tárgyában
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

20. Egyebek